Informacyjny postpanoptykon-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacyjny postpanoptykon-opracowanie - strona 1 Informacyjny postpanoptykon-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Informacyjny postpanoptykon
Panoptikon (Michael Foucault)
Człowiek jest przedmiotem informacji, a nie podmiotem informacji.
Władza ma być widzialna i nieweryfikowalna.
Automatyzacja i deindywidualizacja władzy.
„łagodna troska o jednostkę”.
Władza dyscyplinarna
Współczesna władza tworzy jednostki podatne na pesymizm co do możliwości stawienia oporu tej władzy.
Rozwój nowoczesnych form władzy zorientowanych na efektywność rządzenia i będących rodzajem politycznej dominacji.
Przejście od społeczeństwa spektaklu do społeczeństwa nadzoru.
Ekonomia władzy
Sprawowanie władzy ma być najmniej kosztowne.
Ma osiągnąć maksymalne natężenie i największy zasięg.
Przyrost władzy należy powiązać z wydajnością (np. w szkole, przemyśle).
Współczesny panoptykon
Rozwój nowych strategii prewencyjnych.
Dataveillance (Simon Garfinkel)
Dataveillance - pozyskiwanie nieskończonej ilości możliwych źródeł ich gromadzenie i przetwarzanie.
A) bazy danych banków, państwowego i prywatnego sektora medycznego, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych.
B) czysto komercyjne systemy informacji o użytkownikach firm usługowych, internetowych serwisów konsumenckich oraz serwisów społecznościowych.
C) bazy tradycyjnych służb wywiadowczych.
Społeczeństwo kontroli (Gilles Deleuze)
Nadzór rozrasta się i rozprzestrzenia niczym kłącze przenika wszystkie sfery życia, stając się jednym z głównych wymiarów społeczeństwa.
Dematerializacja procedur i narzędzi nadzoru.
Podmiotem nadzoru i jego celem nie jest już kształtowanie uległych ciał, ale powołanie do istnienia dividuals - wirtualnych obiektów informacyjnych, stanowiących informacyjne podwojenie podmiotu.
Asamblaż nadzoru - Surveillance assemblage, (Kevin d. Haggerty, Richard V. Ericson)
Asamblaż nadzoru - integracja zróżnicowanych systemów monitoringu wykorzystujących różnorodne technologie, posiadających odmienne właściwości i skierowanych na różne często skrajnie odmienne cele.
Przykładowe cele: walka z przestępczością, zapobieganie terroryzmowi, profilowanie oferty rynkowej, bezpieczeństwo prywatne, autoekspresja.
Realizowane funkcje: sprawowanie władzy nad obywatelami, kontrola rynkowa i przemysłowa nastawiona na zysk, kontrola zapewniająca bezpieczeństwo, strategia artystyczna i forma podmiotowej autoekspresji.
Tworzenie informacyjnych sobowtórów - profili jednostki wytworzonych z danych, które poddawane są procesowi arbitralnego porównywania, uogólniania, łączenia.


(…)

… weblinig”) pozwala sklasyfikować klientów na podstawie potencjału nabywczego. Rozmnożenie systemów telewizji przemysłowej i video surveillance (w tym systemu rozpoznawania twarzy). Przeniesienie poczekalni do np. McDonalda gdzie trzeba zapłacić. Bezdomnych chce się wyeliminować z przestrzeni publicznej, dlatego zamyka się poczekalnie. Reinterpretacja modeny panoptycznego
Dzisiejsza kontrola to złożenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz