Pesymizm

note /search

Podstawowe zniekształcenia samowiedzy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

” NIEREALISTYCZNY OPTYMIZM lekceważenie ryzyka, niepodejmowanie zachowań profilaktycznych RODZAJE PESYMIZMU PESYMIZM...

Socjologia gospodarcza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

się w sobie, nieśmiali, ostrożni, życie budują na własnych doświadczeniach. Mają skłonność do pesymizmu. Cechuje...

Pułapki optymizmu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

braku kontroli na zdarzenia Pesymizm defensywny Pesymizm też może wyzwalać działanie człowieka Zwykle...

Schopenhaueryzm

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

, rozpaczać, a podejście do świata przejawia się sceptyzmem, pesymizmem, zakładając nawet wiarę w to, że świat...

Egzystencjalizm

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1323

") i odpowiedzialnej, co stwarza poczucie "lęku i beznadziejności istnienia" (pesymizm). Egzystencjalizm istnieje...