Komunikowanie społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 9051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie społeczne - strona 1 Komunikowanie społeczne - strona 2 Komunikowanie społeczne - strona 3

Fragment notatki:

W pierwszym dokumencie znajdują się wyjaśnione takie pojęcia jak: definicja grupy wg E.Schein, role członków w grupie, zalety i wady pracy zespołowej. W drugiej notatce wyjaśnione są pojęcia lider, sposoby kierowania ludźmi, style przewodzenia, podstawowe umiejętności lidera. Trzeci polik to rozłożone na części pierwsze komunikowanie masowe. Kolejne trzy pliki mówią o słuchanie jako czynnik zapewniający dobre komunikowanie, struktura czasu w procesie komunikowania, selektywna uwaga, definicje i modele komunikowania, modele Schramma, model Berlo, ogólny model komunikowania, arkusz oceny wystąpienia. Następne 4 pliki zawierają materiały dotyczące: rodzaje szumu informacyjnego, cele komunikowania interpersonalnego, podstawowe tezy w procesie komunikowania, rodzaje sytuacji komunikacyjnych, komunikowanie interpersonalne, komunikowanie informacyjne i perswazyjne, przyczyny niepowodzeń w kampaniach perswazyjnych, zasady skutecznego komunikowania informacyjnego i perswazyjnego, teoria ELM Richarda Petty i Johna Caciopo, model ELM. Ostatnie 3 pliki przedstawiają: komunikowanie niewerbalne, typy sygnałów niewerbalnych wg Z. Nęckiego, kategorie niewerbalnego zachowania wg W. Głodowskiego, kategorie i funkcje dotyku wg Heslina, rodzaje gestów, techniki kierowania mimiką, język denotywny i konotywny bariery werbalnej interakcji, różnice pomiędzy prezentacją a przemówieniem, cechy wspólne prezentacji i przemówienia. Przejrzystość i klarowność to zalety tej notatki. Szczerze polecam.

W8 15.04.2010 Różnice pomiędzy komunikowaniem niewerbalnym i werbalnym
Przekazy niewerbalne są:
-bardziej nieustruktyzowane niż posiadające własną strukturę
-bardziej nielingwistyczne niż lingwistyczne
-bardziej analogowe niż diagonalne (analogia treści przekazać niewerbalne w werbalne) -bardziej ciągłe niż nieciągłe
-bardziej nieintencjonalne niż intencjonalne (komunikaty niewerbalne będą bardziej wiarygodne)
-bardziej wrodzone niż wyuczone
-bodźce niewerbalne są bardziej tworzone i przetwarzane przez prawą półkulę niż lewą
Wystąpienia publiczne dzielą się :
Przemówienia Homilia
Kazania
Orędzia
Wezwania
Odezwy
Przesłania
- mowy informacyjne, informacyjno-perswazyjne
- wystąpienia w sytuacji kryzysowej
- mowy inauguracyjne, landacyjne, pogrzebowe i gratulacyjne, toasty
- wykłady, odczyty
- mowy obrończe, oskarżające
- mowy polityczne
2. Prezentacje
-szkolenia
-informacyjne, informacyjno-szkoleniowe
-promocyjne
-przetargowe
Różnice pomiędzy prezentacją a przemówieniem:
Prezentacje są swobodniejsze (i dłuższe) niż przemówienia
W prezentacjach zwykle używa się pomocy audio-wizualnych w przemówieniach rzadko
Podczas prezentacji można zadawać pytania, wiele przemówień nie dopuszcza zadawania pytań w trakcie wystąpienia (czasami po zakończonej mowie)
Prezentacje mają bardziej pragmatyczne cele, których w przemówienia na ogół nie ma
prezentacja to jeden z powszechnych sposobów komunikowania się między profesjonalistami. Odbiorcami przemówień są natomiast ludzie z bardzo różnym przygotowaniem, stanowią grupę heterogeniczną Cechy wspólne prezentacji i przemówienia
Cechy mówcy , które decydują o skuteczności zarówno podczas prezentacji i przemówienia Wyraźne mówienie
Dobra dykcja i intonacja
Kontakt wzrokowy
Chociaż przemówienia mają charakter głównie perswazyjny to również i prezentacje służą przekonaniu słuchaczy o zaletach lub\i wyższości podmiotu prezentacji


(…)

… lub obiektywnym znaczeniem
2. Denotywny znaczenie słowa jest bardziej ogólne lub uniwersalne niż znaczenie konotywny
3. Denotywny znaczenie słów jest relatywnie stabilne i statyczne natomiast znaczenie konotywny zmienia się bardzo szybko
V język, subjęzyk, kultura
Główne typy subjęzyków:
żargon czyli argot - to słownictwo i zwroty językowe charakterystyczne dla różnych kategorii społecznych, które wyodrębniają…
… (całkowity brak krytyczności i uwielbienie)
- poczucie wartości lub kompleks niższości
- lekceważenie słuchaczy
- brak przygotowania merytorycznego
- monotonna wypowiedź
- zmęczenie
- brak umiejętności słuchania
3. Szum semantyczny (znaczeniowy)
- posługiwanie się specjalistyczną terminologią naukową techniczną lub żargonem
- skrajny przypadek to mówienie różnymi językami
Cele komunikowania…
…, gestykulacja, mimika twarzy, ruchy tułowia, pozy, spojrzenia
- proksemika - dystans interpersonalny
- haptyka - dotyk
- parajęzyk - wysokość, głośność, tempo, przerwy wokalne, modulacja
- chronemika - czas oczekiwania, czas trwania, ilość spędzonego czasu z kimś
Kategorie i funkcje dotyku wg Heslina:
Dotyk funkcjonalno-profesjonalny (u lekarza)
Dotyk grzecznościowo-rytualny (podanie ręki)
Dotyk przyjacielsko-koleżeński Dotyk miłosno-intymny
Dotyk seksualno-podniecający
Style uścisku dłoni:
- rękawica
-„martwa ryba”
-„łamacz kości”
Proksemika:
-dystans intymny (0-45cm)
-dystans prywatny (45-120cm)
-dystans społeczny (120-35-cm)
-dystans publiczny (10 -25 m)
Zachowania wzrokowe: za pośrednictwem oczu odbieramy 80% informacji na świecie
Uwaga koncentruje się na oczach przez 43,4% interakcyjnego czasu, drugim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz