Komunikacja-opracowanie - Proces nadania komunikatów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja-opracowanie - Proces nadania komunikatów - strona 1 Komunikacja-opracowanie - Proces nadania komunikatów - strona 2

Fragment notatki:

KOMUNIKACJA PIONOWA - informacja przechodzi przez poszczególne piony ??
KOMUNIKACJA POZIOMA - skraca czas przepływu informacji.
-charakteryzują się kontrolą i koordynacją wzajemną pracowników w układzie szeregu dyskusji i akceptowania norm społecznych
KOMUNIKACJA WERBALANA I NIEWERBALNA
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - psychologiczny proces dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.
PROCES KOMUNIKACJI DOTCZY 4 ZJAWISK:
INTRAPSYCHICZNEGO - czyli doświadczonego wewnętrznie
INTERPERSONALNEGO-dotyczy dwóch osób pozostających ze sobą w bezpośrednim kontakcie.
GRUPOWEGO- porozumiewanie się członków grupy, zajmujących określone pozycje
SPOŁECZNEGO- komunikacja ma charakter interakcji między grupami lub dużymi liczebnościami grup anonimowych.
Komunikacja interpersonalna charakteryzuje się określonym procesem i dynamiką.
Proces nadania komunikatów:
określony budżet (słowo)
treść
mimika, gest
Powodują pojawienie się u człowieka pewnych myśli, stanów uczuciowych - nazywanych intencjami, które pragnie on następnie wyrazić na zewnątrz.
ZŁE ODCZYTANIE KOMUNIKATU
Złe zrozumienie pojawia sie głównie z 3 powodów:
niejasność niewerbalnego komunikatu
jego sprzeczność z komunikatem werbalnym
własna interpretacja odbiorcy
POZIOM KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
poziom faktyczny - poziom nie wymaga zaangażowania emocjonalnego.
poziom instrumentalny - poziom, w którym oczekujemy od odbiorcy konkretnych zachowań.
Poziom afektywny - poziom, w którym jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, ujawniamy nasze wartości i poglądy.
CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY POROZUMIEĆ SIĘEFEKTYWNIE
Trzy zasady efektywnego porozumiewania się:
Czuć
Mówić
Słuchać (najtrudniejszy element)
Dobre słuchanie, to konkretne zachowania, które pomagają nam np.:
W kontakcie i porozumiewaniu się z drugą osobą
Zredukowanie napięcia w trudnych momentach
Zachęcanie naszego partnera do współpracy
ODMOWA
Asertywne odmawianie, składa się z trzech elementów:
Ze słowa NIE
Z jasnego i konkretnego określenia czynności, której nie chcemy wykonać
Z krótkiego i PRAWDZIWEGO uzasadnienia odmowy
MECHANIZM I PROCES KOMUNIKACJI
Etapy:
Myśl - pojawia się na wstępie u nadawcy
Kodowanie - następuje w momencie przekształcenia treści pisanej na wiele gestów i symboli
Odkodowanie - następuje w momencie przekształcenia komunikatu przez słuchacza, który stara się go zrozumieć
Sprzężenie zwrotne - jest to odwrócenie komunikacji, w którym to wyrażamy reakcję na komunikat nadawcy. W momencie, gdy sprzężenie zwrotne jest silniejsze to proces komunikowania się jest lepszy.


(…)

… reakcję na komunikat nadawcy. W momencie, gdy sprzężenie zwrotne jest silniejsze to proces komunikowania się jest lepszy.
NA KONTEKST WYPOWIEDZI SKŁADA SIĘ :
Ton głosu
Kontakt wzrokowy
Mowa ciała
Wszystkie te elementy określa się mianem ekspresji niewerbalnej. O jej doniosłej roli świadczyć może fakt, iż w większym stopniu ufamy treści przekazu niewerbalnego niż temu, wyrażonemu słowami.
WPŁYW…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz