komunikacja międzyludzka - komunikaty niewerbalne

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
komunikacja międzyludzka - komunikaty niewerbalne - strona 1

Fragment notatki:

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA Komunikacja międzyludzka ma niewątpliwie charakter społeczny, dlatego mówimy także o komunikowaniu społecznym. Uczestnikami komunikacji są członkowie różnych grup społecznych, dlatego mówimy o komunikowaniu społecznym jako o najszerszym zbiorze procesów porozumiewania się jednostek i zbiorowości. Procesy komunikacyjne przebiegają na różnych poziomach w zależności od kontekstu społecznego. Najniższym poziomem komunikowania interpersonalnego jest komunikowanie dwóch jednostek, kolejnym komunikowanie w grupie, następnie komunikowanie instytucjonalne, jeszcze wyżej komunikowanie publiczne, w tym także komunikowanie o charakterze politycznym oraz najwyżej ulokowane czyli komunikowanie masowe. Kom międzyludzka jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Istotę komunikowania stanowi przenoszenie różnych wiadomości, a także uczuć między ludźmi. Komunikowanie się międzyludzkie może odbywać się werbalnie i niewerbalnie. Każdy z wymienionych sposobów komunikowania spełnia w rozmowie określone funkcje.
a) komunikaty werbalne - dają informacje przede wszystkim pamięciowe.
b) komunikaty niewerbalne - są środkami porozumiewania się bez słów, za pomocą mimiki, gestów, brzmienia głosu, wywierają także określony wpływ na odbiorcę. Komunikowanie zmierza do wywoływania u innych ludzi takich samych myśli, uczuć, jakie występują u tego, który przekazuje wiadomość. Ma ono zatem dwa aspekty komunikacji: Przenoszenie informacji i kształtowanie relacji.
Komunikowanie między ludźmi dokonuje się za pośrednictwem słów, a także poza słownych sygnałów. W związku z komunikowaniem słownym konieczne jest zdawanie sobie sprawy z jego różnych ograniczeń: słowa nie wyrażają w pełni tego, co chcemy przekazać, własny język tworzą przedstawiciele różnych zawodów, kultur, państw, stąd różne komplikacje w komunikowaniu.
Słowa przekazujemy przez: mówienie, pisanie, gestami rąk, poprzez kontakt bezpośredni, a także za pomocą urządzeń technicznych(np. telefon, radio, telewizja, internet). Komunikujemy się także za pomocą sygnałów pozawerbalnych, ich funkcje są różne:uzupełniają słowa, wzmacniają je, mogą zaprzeczać, informują o uczuciach, cechach charakteru, o postawach człowieka.
Wiedza na temat komunikowania pozwala na jej wykorzystanie do bardziej wnikliwego poznawania i rozumienia siebie oraz poznawania i rozumienia innych ludzi. Wiedza ta uświadamia, że różne niewłaściwości komunikowania powodują zaburzenia myślenia, uczuć i działania, uwrażliwia, a równocześnie uświadamia, że np. maskowanie się bywa dość szybko rozszyfrowane i utrudnia bądź uniemożliwia kształtowanie pożądanych relacji. Całkowicie inaczej odbierana jest wiadomość od osób przyjaznych, znaczących, niż od tych, którzy przejawiają wrogość, których nie znamy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz