Komunikacja - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja - podstawowe pojęcia - strona 1 Komunikacja - podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
Pojęcia:
komunikacja interpersonalna komunikacja społeczna
komunikacja polityczna
komunikacja kulturowa i między-kulturowa
komunikacja międzynarodowa
komunikacja medialna
narzędzia komunikowania
komunikacja werbalna i niewerbalna
negocjacje
mediacje
spór
konflikt
percepcja
norma
wartość
rota(rola) (niewiadomo dokładnie)
Komunikowanie- przekazywanie komunikatu
Komunikatywny- ktoś nadaje komunikat tak, że zostaje odebrany tak, jak sobie to zażyczyliśmy
Komunikowanie - z łac. Communico - połączyć, uczynić wspólnym
Communication- początkowo oznaczało wejście we wspólnotę, utrzymywanie z kimś kontaktów, w XVIw. otrzymało znaczenie transmisji
Komunikowanie- proces transmisji wszelkich informacji biologicznych- w szerokim rozumowaniu odnosi się do całej przyrody. Akty komunikowania mają charakter społeczny
Komunikowanie społeczne- interakcja, w której dokonuje się wymiana wiadomości, przekazywanie treści psychicznej. Dochodzi do skutku dzięki językom naturalnym, ale też dzięki mimice, gestom, dotykowi, ruchom ciała.
Komunikowanie- proces porozumiewania się jednostek, grup społecznych lub instytucji, jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideałami, proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje skutki komunikacyjne
Treści psychiczne z reguły przekazywane są za pomocą znaków z których najlepsze są języki naturalne
Znaki są rzeczywistością naturalną(uśmiech, plakaty, gazety)
Komunikacja wymaga kodów, które określają wzajemne rodzaje znaków wchodzących w ich skład
Przekazywanie bądź odbieranie znaków i kodów, które są uwarunkowane kulturowo, jest jedną z form przekazywania informacji.
Komunikacja jest centralną działalnością naszej kultury. Wyróżniamy dwie główne szkoły:
komunikowanie jako przekaz wiadomości, zajmuje się sposobem kodowania i dekodowania wiadomości, bada środki przekazu, wydajność i dokładność przekazu
komunikacja proces, w którym jedna osoba wpływa na zachowanie i stan umysłu drugiej osoby
komunikacja jako produkcja i wymiana znaczeń. W jaki sposób teksty i informacje wchodzą w interakcje z ludźmi. Rola tekstu w naszej kulturze.
Semiotyka- nauka o znakach i znaczeniach Pierwsza szkoła - nauki społeczne
Druga szkoła - lingwistyka
Elementy procesu komunikowania kontekst/ warunki w jakich odbywa się proces komunikowania aspekt ekonomiczny, historyczny, polityczny, kulturowy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz