Problematyka komunikacji w organizacji społecznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka komunikacji w organizacji społecznej- opracowanie - strona 1 Problematyka komunikacji w organizacji społecznej- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Problematyka komunikacji w organizacji społecznej - komunikacja społeczna jako proces społeczny, uwarunkowania sytuacyjne procesu komunikowania, komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, obszary analizy procesu komunikowania, charakterystyka koncepcji R.K. Mertona, pojęcie sieci, kierunki komunikowania, konsekwencje z tym związane, wpływ komunikowania na stopień racjonalizacji działania organizacji.
Komunikacja w organizacji społecznej - to proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji wewnątrz organizacji, oraz pomiędzy organizacją a otoczeniem.
Charakteryzując procesy komunikacyjne należy brać pod uwagę uwarunkowania sytuacyjne:
a). żeby był efektowny (tzn. jego skutki były zgodne z zamiarem, musi odnosić się do kontekstu
b). musi być czytelny dla odbiorcy
Duże znaczenia mają cechy:
- nadawcy (np. miejsce w hierarchii, wiarygodność)
- odbiorcy (np. samoocena, stan emocjonalny)
Ważny jest charakter przekazu (tryb apelu, polecenie, prośba)
Duże znaczenia ma dystans:
- przestrzenny
- społeczny
- czasowy
Coraz częściej komunikowanie bezpośrednie jest zastępowane komunikowaniem pośrednim.
Nadawca komunikat odbiorca efekt (komunikowanie bezpośrednie)
Nadawca komunikat kanał odbiorca efekt (komunikowanie pośrednie)
Obszary analizy procesów komunikowania:
- nadawcy
- treści komunikatu
- kanału przekazu
- odbiorcy
- efektów komunikowania
Analiza treści przekazu wg R. K. Merton'a:
- liczenie symboli( polega na identyfikacji i policzeniu kluczowych symboli w przekazie
- klasyfikację symboli ze wzg. na kontekst przekazu (wzmacniający lub uiszczający)
- wybór kluczowych elementów przekazu
- analizę strukturalną (badania wzajemnych relacji pomiędzy elementami komunikatu)
Badając odbiór zwracamy uwagę na:
- określenie skutecznych aspektów przekazu (tzn. tych, na które odbiorcy prawidłowo zareagowali)
- sprawdzenia, czy faktycznie nastąpiło sprzężenia zwrotne
- uchwycenie reakcji nieprzewidywalnych (tzw. efekt bumerangu)
W swojej koncepcji Merton słusznie zakłada, że procesowi kodowania musi odpowiadać z drugiej strony łańcucha komunikacyjnego proces prawidłowego odbioru komunikatu (tylko właściwie „rozszyfrowany” przyniesie oczekiwane skutki)
W wyniku przekazywania i komunikowania się organizacji powstają sieci informatyczne.
Żeby sieci prawidłowo i dobrze funkcjonowały należy zapewnić:
- wysoką wydajność sieci (zależną od ilości powiązań komunikacyjnych)
- ustalić zakres przestrzeni organizacyjnej potrzebny do przekazania danej organizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz