Podstawy Socjologii

Podstawy socjologii - Nauka społeczna

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Szafrańska
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4606

Socjologia - nauka o społeczeństwie/ nauka o zjawiskach i procesach społecznych Przedmiotem badań socjologii są różne formy życia społecznego, ich powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie się. Socjologia jest jedną z nauk społecznych, czyli takich, których przedmiotem badań są procesy i zja...

Badania sondażowe - Kwestionariusz

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • mgr Piotr Knut
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3570

Badania sondażowe Wywiad | Ankieta narzędzie kwestionariusz (…) … mogą się bardzo różnić, mając podobny sens; Populacja Populacja jest to grupa społeczna, do której kierujemy pytania przygotowane w kwestionariuszach; Badania pilotażowe Badania pilotażowe są to badania wstępne, służą wewnętrzn...

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 3143
Wyświetleń: 4753

ZYGMUNT BAUMAN „PŁYNNA NOWOCZESNOŚĆ” WSTĘP Płynność Płynność - uleganie ciągłym przekształceniom; cecha cieczy i gazów. Stanowić może przewodnią metaforę obecnej fazy nowoczesności. Płyny nie organizują ani przestrzeni, ani czasu. Czas jest dla nich istotny o tyle, że ich kształt jest chwilowy, ...

Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej - struktura, cele organizacji, pojęcie struktury i rodzaje, ustalenie celów organizacji i ich powiązanie ze strukturami, pojęcie podsystemu społecznego i jego znaczenie, związek z analizą organizacji, pojęcie uczestnictwa organizacyjnego. Organ...

Cele i funkcje organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Cele i funkcje organizacji społecznej - pojęcie celu organizacji, sposoby osiągania celów organizacji, typy celów organizacji, zmiany, problematyka kolizji celów, funkcje organizacji. Celem organizacji jest to co faktycznie określa jej działalność a tym samym jej wizerunek w społeczeństwie. Innymi ...

Ekonomiczne podstawy życia społecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Ekonomiczne podstawy życia społecznego - pojęcie, wskazanie głównych podstaw życia społecznego oraz ich powiązań ze sobą, podział, krótkie omówienie elementów składowych z wskazaniem wpływu na kształt życia społecznego.. Dynamikę i intensywność zjawisk i procesów określonych mianem życia społeczneg...

Instytucje społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Instytucje społeczne - pojęcie, uwarunkowania powstania instytucji społecznych, rodzaje instytucji, znaczenie instytucji. Instytucja - to określone osoby, przydzielone im środki i unormowane czynności, które te osoby wykonują na rzecz szerszej zbiorowości by zaspokoić ich potrzeby. Warunki właściw...

Jażń- charakterystyka osobowości społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3213

Jaźń - charakterystyka osobowości społecznej, jej składniki, pojęcie jaźni, rodzaje, znaczenie dla funkcjonalności zbiorowości Osobowość społeczna - to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie wyrastających na p...

Kontrola społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3164

Kontrola społeczna - pojęcie, zalety i braki samokontroli, mechanizmy kontroli społecznej, rodzaje sankcji i zakres ich oddziaływania, znaczenie kontroli społecznej. Kontrola społeczna- kontrola NIE OKREŚLANA PRZEZ PRZEPISY, to taka kontrola bez udziału prawa. W każdej zbio0rowości społecznej spoty...

Kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Kultura Pierwotnie słowo kultura oznaczało uprawę roli. Obecnie kultura jako zjawisko społeczne ma trzy znaczenia: dobre wychowanie, maniery, moralność wiedza, oświata, instytucje oświatowe sztuka, twórczość artystyczna, środki masowego przekazu Poboczne znaczenie kultury jest wartościujące a t...