Cele i funkcje organizacji społecznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i funkcje organizacji społecznej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Cele i funkcje organizacji społecznej - pojęcie celu organizacji, sposoby osiągania celów organizacji, typy celów organizacji, zmiany, problematyka kolizji celów, funkcje organizacji.
Celem organizacji jest to co faktycznie określa jej działalność a tym samym jej wizerunek w społeczeństwie. Innymi słowy celem jest to, co zostało określone jako cel (cele) np. w akcie prawnym, statusie, konstytucji itp. zapisane. Cele mogą być określone w sposób formalny lub faktyczny.
Sposoby osiągania celu w organizacji:
a). określony reżim organizacyjny, wymuszający ścisłe współdziałanie ludzi
b). odwoływanie się do pewnych wspólnych wartości, wynikających z ideowych celów organizacji
Typy celów organizacji:
1). Organizacja, w której członkostwo jest dobrowolne, a członkowie utrzymują ze sobą wzajemne kontakty towarzyskie
2). Instytucje - jako zorganizowane twory społeczne utworzone w celu realizacji pewnych funkcji, powszechnie użytecznych, w których uczestnictwo jest w różnym stopniu wymuszane na czas pobytu w nich (szkoły, szpitale, więzienia - w celu sprawniejszego osiągnięcia celów i zamierzeń organizacji)
3). Takie oddziaływanie na członków, by osiągnąć jak największą efektywność w realizacji celów i założeń organizacji.
Zmiany Zdarza się, że organizacja czasem zmienia cel, do którego została powołana do życia, ponieważ nie ma możliwości jego organizacji, zastępuje się go wówczas innym, który pierwotnie nie był przewidywany. Czasem dzieje się tak, ze następuje zmiana środków na cele, a celów na środki. Dzieje się tak gdy, przywódca za wszelką cenę chce utrzymać swoją władzą „partia - to ja”. Czasem to podwładni chcą narzucić swoje reguły postępowania, bez wzg. na ich rzeczywistą zasadność. Niekiedy zmiany celów organizacji mogą być wywołane przez zewnętrzne czynniki wywierające wpływ na daną organizację. Kolizje celów
Niektóre organizacje zakładają zbyt wiele celów, które traktują równorzędnie. Może wówczas nastąpić kolizja celów:
- pomiędzy celami głównymi, a tymi, które są próbami ich konkretyzacji.
- pomiędzy głównymi a pośrednimi oraz tymi, które uważane są za równorzędne Czasami konflikty celów mogą wyniknąć z logicznych sprzeczności między nimi.
Funkcje organizacji - to skutki, które organizacja powoduje w wyniku swojej działalności.
Im organizacja jest bardziej aktywna, wówczas liczniejsze są jej funkcje.
Funkcje są jak gdyby ubocznym efektem działania organizacji, choć faktycznie integralnie związane z tą działalnością. Np. Przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe, aby zadbać o swój wizerunek i reklamę musi nie tylko produkować lub świadczyć usługi, ale również pozyskiwać klientów. Brać udział w życiu miasta, sponsorować różne imprezy, patronować np. szkołę, dom dziecka itp.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz