Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt - strona 1  Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt - strona 2  Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Kształtowanie wizerunku instytucji
Wizerunek i tożsamośd.
Komunikacja kluczem do wszystkiego.
By zaistnied w świadomości odbiorcy organizacje muszą się z nim komunikowad, a jej efektem jest
wytworzeniem określonego wizerunku organizacji.
Wizerunek – wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub
instytucji, może byd prawdziwy lub fałszywy (prawdziwośd nigdy nie jest pełną fotografią).
Wizerunek organizacji jest efektem obserwacji i własnych doświadczeo, osób z którymi się stykamy,
jak i ze środków masowego przekazu.
Wizerunek organizacji jest tworzony w jej otoczeniu, w skład którego wchodzą: środowisko
wewnętrzne, zewnętrzne, otoczenie opiniotwórcze.
Otoczenie opiniotwórcze jest ciągle zmienne. Nic nie jest dane na stałe.
Odmiany wizerunków:
Rzeczywisty (obcy) – obraz instytucji wśród osób stykających się z tą instytucją (nie pracujących w
niej)
Lustrzany – wizerunek wśród ludzi pracujących w instytucji.
Pożądany – obraz docelowy, jaki instytucja chciałabym mied o sobie.
Optymalny – obraz będący kompromisem między trzema wyżej wymienionymi, możliwy do
osiągnięcia w danych warunkach.
Rodzaje wizerunków:

Marki/produktu
Grupy produktów
Organizacji
Personalny
Oferty marketingowej
CZYNNIKI WIZERUNKU
Zjawisko irradiacji (promieniowania) – ocena oparta na czymś łatwym do dostrzeżenia (coś co się
zakodowało w umyśle i na tej podstawie się generalizuje; może byd pozytywne lub negatywne;
przykłady: duże organizacje, IBM – pozytywny)
Zjawisko aureoli – pomimo zmiany czynników, wizerunek utrzymuje się cały czas na tym samym
poziomie. Pomimo tego, że firma chce zmienid image, nie może ze względu na odbiór.
Zjawisko diabelskie –
Wizerunek firmy
Tożsamośd firmy
To co ludzie o niej myślą
Jest czymś zewnętrznym w stosunku do firmy i oparty
Elementy, za pomocą których ludzie ją identyfikują
Warstwa materialna
REPUTACJA
WIZERUNEK
TOŻSAMOŚĆ
system zintegrowanego
komunikowania
System identyfikacji wizerunku
osobowośd
Colporate design + corporate culture = CORPORATE IDENTITY
System identyfikacji wizualnej:Logo firmy
Kolory
Symbole dekoracyjne
Materiały reklamowe
Wystrój wewnętrzny i zewnętrzny firmy
Druki firmowe
Stroje pracowników
Cele i funkcje kreowania wizerunku
Funkcje:

Komunikat
Perswazja
Podtrzymywanie kontaktu
Prezentacja
Kontrastująca
Wizerunek osoby
- Michael Argyle - 10 kodów prezentacyjnych: kontakt fizyczny, dystans, orientacja, wygląd, ruchy
głową, wyraz twarzy, gesty, postawa, kontakt wzrokowy, niewerbalne aspekty mowy.
- Michael Kunczik - 6 cech dobrego wizerunku: wizerunek syntetyczny, wiarygodny, pasywny, żywy,
konkretny, prosty, łatwy do zapamiętania, niejednoznaczny
- Edward Pendray - 6 zasad wpływania na wizerunek: 1. Im osoba jest lepiej znana, tym bardziej
lubiana, ale tylko jeśli na to zasługuje 2. Osoba powinna zmieniad się dla publiczności 3. Słowa
popierad czynami i nie ustawad w ciągłym działaniu 4. Wypowiedzi i działania zawsze opierad na
prawdzie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz