Podstawy socjologii - Nauka społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 5985
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy socjologii - Nauka społeczna - strona 1 Podstawy socjologii - Nauka społeczna - strona 2 Podstawy socjologii - Nauka społeczna - strona 3

Fragment notatki:


Socjologia - nauka o społeczeństwie/ nauka o zjawiskach i procesach społecznych
Przedmiotem badań socjologii są różne formy życia społecznego, ich powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie się.
Socjologia jest jedną z nauk społecznych, czyli takich, których przedmiotem badań są procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie...

Socjalizacja- proces w wyniku ktorego czlowiek staje sie istota spoleczna (poprzez zycie w spoleczenstwie).
Proces ktory wprowadza jednostke w zycie spleczne uczy ja zachowan spolecznych i porozumiewania sie ze spolecznoscia w ktorej zyje. Proces ten odbywa sie wedlug ustalonych wzorow, a zrodlem tych wzorow jest kultura. wzory te to wzory kulturowe.

wzory kulturowe- wzory zachowan ktore uznane sa w danym spoleczenstwie za wlasciwe w okreslonych sytuacjach. wzory te stanowia schematy postepowania i sa przekazywane czlowiekowi w procesie socjalizacji w taki sposob, ze wydaja sie zupelnie naturalne i jedyne mozliwe. wzory te moga byc rozne dla roznych spoleczenstw ale takze rozne dla roznych grup społecznych...

Etapy socjalizacji:

-pierwotna- dokonuje się w rodzinie. w jej wyniku jednostka automatycznie przejmuje sposób widzenia świata, wartości, postawy i wzory zachowań swoich opiekunów

-wtórna- dokonuje Sie w otoczeniu społecznym w którym człowiek żyje, odbywa się tez pod wplywem otoczenia w ktorym przebywa jednostka (dostosowuje sie do przypisanej mu roli)...

Socjologia - nauka o społeczeństwie/ nauka o zjawiskach i procesach społecznych
Przedmiotem badań socjologii są różne formy życia społecznego, ich powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie się. Socjologia jest jedną z nauk społecznych, czyli takich, których przedmiotem badań są procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie.
Nauki społeczne:
Socjologia
Ekonomia
Nauki polityczne
Historia
Psychologia
Antropologia kulturowa
Każda z nauk społecznych ma wspólny obszar badań z socjologią np. bezrobocie, władza, zbiorowości wielkomiejskie.
Socjologia jako dziedzina nauki pojawiła się dopiero w I poł. XIX w.
ORIENTACJE TEORETYCZNO- METODOLOGICZNE
SCJENTYSTYCZNA
HUMANISTYCZNA
Zjawiskami społecznymi rządzą określone prawidłowości, które można wykryć i opisać na wzór prawidłowości zachodzących w przyrodzie.
Rzeczywistość społeczna jest obiektywna i zewnętrzna w stosunku do badacza
Rzeczywistość społeczna składa się z względnie stałych i niezależnych elementów tworzących określone struktury.
Fakty społeczne należy badać jak rzeczy w sposób określony rygorami nauki na wzór nauk przyrodniczych.
W życiu społecznym nie istnieją obiektywne prawa, które można odkryć i opisać na wzór praw istniejących w świecie przyrody.
Świat społeczny nie jest zewnętrzny w stosunku do badacza, badacz jest jego częścią i ingeruje w badaną rzeczywistość. Rzeczywistość społeczna podlega ciągłym zmianom
Aby móc wyjaśnić zjawiska społeczne należy zrozumieć badanych.
Podstawy socjologii:
socjalizacja i osobowosc spoleczna.
Socjalizacja- proces w wyniku ktorego czlowiek staje sie istota spoleczna (poprzez zycie w spoleczenstwie).
Proces ktory wprowadza jednostke w zycie spleczne uczy ja zachowan spolecznych i porozumiewania sie ze spolecznoscia w ktorej zyje. Proces ten odbywa sie wedlug ustalonych wzorow, a zrodlem tych wzorow jest kultura. wzory te to wzory kulturowe.
wzory kulturowe- wzory zachowan ktore uznane sa w danym spoleczenstwie za wlasciwe w okreslonych sytuacjach. wzory te stanowia schematy postepowania i sa przekazywane czlowiekowi w procesie socjalizacji

(…)

… się na założeniu, że wszyscy ludzie są równi z natury- zapisana w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z czasów Rewolucji Francuskiej. Ludzie rodzą się i umierają wolni i równi wobec prawa; Zasada ta we współczesnym świecie jest powszechna jako zapis prawny, ale niestety nie zawsze jest przestrzegana
Równość wobec szans życiowych (każdemu według zasad)- idea ta to kolejna reguła liberalnych demokracji…
… i łatwo mogą ulec rozpadowi jeśli przymus mija.
Grupy odniesienia
-Większość grup do których jednostka nie należy jest jej obojętnych. Istnieją jednak takie grupy do których nie należymy ale mamy do nich jakiś stosunek. Grupy te definiuje się jako grupy odniesienia.
Grupy odniesienia to grupy do których nie należymy, ale odnosimy się do nich w jakiś sposób, ponieważ budzą w nas określone (negatywne bądź…
… ODNIESIENIA W SOCJOLOGII:
Wywierają ogromny wpływ na nasze myślenie i postępowanie
Pozytywne grupy odniesienia działają mobilizująco, kształtują naszą tożsamość, wyznacza nasze cele, inspiruje do działania
Społeczności terytorialne- Szczególny przykład grup wyodrębnionych w socjologii. Są to grupy zamieszkujące i użytkujące wspólny obszar. W socjologii określane jako społeczności terytorialne ( w małej skali…
…, następnie kasta średnia; system ten jest bardzo silnie zakorzeniony w kulturze System stanowy- kolejne wcielenie systemu hierarchicznego znamienne dla feudalnej Europy, a także Japonii; poszczególne stany społeczne różnią  się co do siebie pod względem przysługujących im praw, przywilejów, powinności, jest to zasada, która była zalegalizowana prawnie; system stanowy był mniej sztywny niż system kastowy…
…):
-obyczajowe
-moralne
-prawne
Sankcje obyczajowe i moralne to sankcje nieformalne, a sankcje prawne to sankcje formalne.
GRUPY I ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE
Formy zbiorowości społecznych
Kategoria statystyczna- wyodrębnione na podstawie jednej (lub kilku) cech nie istotnych społecznie
Zbiorowość społeczna- wyodrębniona na podstawie jednej (lub kilku) cech istotnych społecznie
Grupa społeczna- zbiór osób…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz