Socjologia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykład - strona 1 Socjologia - wykład - strona 2 Socjologia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA-to nauka badajaca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiane społeczeństwa. Socjologowie badaja społeczne reguly, procesy i struktury, które lacza i dziela ludzi , tworza lub sa przejawem wiezi miedzy ludzmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badaja zarówno jednostki jak i relacje miedzy ludzmi (np. podzialy społeczne), grupy społeczne, instytucje czy cale społeczeństwo, urodziny socjologii wiaza się z zachodzącym XIX w. gwałtownymi zmianami społecznymi, stad wielu teoretykow uwaza, ze głównym przedmiotem badan socjologii jest nowoczesnośc i społeczeństwo przemysłowe.
DEFINICJE SOCJOLOGJI WG:
Jana Szczepańskiego- „socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących miedzy ludzmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowosciach”
Ludwika Gomplowicza- „socjologia to nauka o grupach społecznych”
Georga Simmela- „nauka o stale powtarzających się formach zycia społecznego”
Zygmunta Baumana- „socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości. Owymi całościami sa nieprzypadkowe grupy ludzi, które sa powiazane siecia wzajemnych zależności”
Piotra Sztokami- „socjologia zrodzila się jako naukowe badanie historii” E.Durkheima- „socjologia jest nauka o faktach społecznych”
2. HISTORIA SOCJOLOGII
Tremin socjologia (od lac. Socius- zbiorowość, społeczeństwo i gr. Lagos-madrosc, wiedza) wprowadzil w 1983 August Comte. Jako samodzielna dyscyplina naukowa socjologia wyodrębniła się pod koniec XIX w i pierwszy wydzial socjologii powstal w 1892 na uniwersytecie w Chicago, trzy lata pozniej ustanowiono pierwsza europejska katedre socjologii, na uniwersytecie w Bordeaux. W Polsce pierwsza katedra socjologii powstala na wydziale prawa i nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego w 1919 r . Rok pozniej z inicjatywy Floriana Znanieckiego uruchomiono katedre socjologi i filozofii kultury na Uniwersytecie poznanskim , wtedy tez socjologia zaistniala w Polsce jako samodzielny kierunek studiow.
DWA PODST. ETAPY MYSLI SOCJOLOGICZNEJ:
przednaukowy- początki, formułowanie się podstaw socjologii Az do uzyskania statusu dziedziny naukowej
naukowy- rozpoczęty formalnymi narodzinami socjologii, obejmuje jej rozwoj cechujący się postepujaca instytucjonalizacja i specjalizacja oraz kumulowaniem wiedzy teoretyczno-metodologicznej
SUBDYSCYPLINY:
Socjologia ogolna
Socjologia pracy-badanie społecznych aspektow pracy, motywacje jednostek w kierunku aktywności
Socjologia rodziny- analizuje wpływy rodziny na jakość społeczeństwa, wyjasnia jakie rodzina pelni funkcje Socjologia prawa- dyscyplina socjologii, która zajmuje się społecznym dzialaniem prawa, czyli skutkami dzialania prawa i przyczynami powstawania prawa, funkcjonowaniem norm prwanych


(…)

… i kwalifikacji (stanu tych sil wytwórczych). Ludzie produkując oddziałują nie tylko na przyrode ale i na siebie pośrednio i bezpośrednio, świadomie i nieświadomie. Produkcja prowadzi do podzialu pracy, wytworzonych dobr, do organizacji pracy. W ten sposób tworza się stosunki produkcji miedzy ludzmi. Stosunki produkcji sa zlozona siecia związków i zależności to przez nie powstaje zlozona struktura ekonomicznych zależności miedzy ludzmi nad która buduja się inne układy stosunkow i wzajemnych oddziaływań.
3) Kulturowe- kultura to ogol wytworow działalności ludzkiej. Materialnych i niematerialnych wartości, uznawalnych sposobow postepowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowosciahc i przekazywanych nastepnym zbiorowosciom( kolejnym pokoleniom)
-kultura materialna: zwana kultura bytu lub cywilizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz