Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej - struktura, cele organizacji, pojęcie struktury i rodzaje, ustalenie celów organizacji i ich powiązanie ze strukturami, pojęcie podsystemu społecznego i jego znaczenie, związek z analizą organizacji, pojęcie uczestnictwa organizacyjnego.
Organizacja jest zbiorem pozycji i stosunków społecznych, których elementy składowe tworzą całość, w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Równocześnie zakładamy, że te elementy występują w określonej konfiguracji tworzącej strukturę organizacji społecznej. Struktury organizacji charakteryzują się:
- wielkością organizacji
- poziomem standaryzacji
- stopniem sformalizowania
- poziomem centralizacji
- złożonością struktury
- zakresem kontroli
- zakresem specjalizacji
- charakterem więzi pomiędzy elementami organizacji
Cele organizacji:
a). cele główne - charakteryzuje je pewien poziom ogólności, dzięki czemu można je uzupełnić o nowe cele, skorygować znaczenie lub uściślić
b). cele pośredniego rzędu - związane są z realizacją funkcji na rzecz otoczenia, dlatego wymagają dostępu do zasobów organizacji.
c). cele najniższego rzędu - odnoszą się do konkretnych działań realizacyjnych
Podsystem społeczny - można scharakteryzować przez typowe właściwości dla każdego systemu społecznego:
- morfologii
- struktury
- hierarchii
- układy funkcji i pozycji
- zdolności adaptacyjnych
- układu wartości
Uczestnictwo w organizacji - jest to aktywność życiowa człowieka, która w znacznym stopniu wpływa na uczestnictwo w organizacjach, a poprzez to oddziałowywuje na pozostałych członków organizacji.
Wyróżniamy trzy podstawowe mechanizmy uczestnictwa organizacyjnego:
1). lek, który z punktu widzenia interesów organizacji jest dysfunkcyjny
2). Kalkulacja - podejmuje (uczestnik organizacji) takie działanie, z którego będzie mógł czerpać korzyści dla siebie
3). Lojalność - uczestnictwo w organizacji stanowi wartość samą w sobie.
Istnieje korelacja pomiędzy w/w mechanizmami, a stopniem przyswojenia wartości:
- lękowi odpowiada uległość
- kalkulacji - identyfikacja
- lojalności - internalizacja
{ schemat }
 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz