Kultura- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kultura
Pierwotnie słowo kultura oznaczało uprawę roli. Obecnie kultura jako zjawisko społeczne ma trzy znaczenia:
dobre wychowanie, maniery, moralność
wiedza, oświata, instytucje oświatowe
sztuka, twórczość artystyczna, środki masowego przekazu
Poboczne znaczenie kultury jest wartościujące a także wybiórcze, związane z pewnymi dziedzinami. Z punktu widzenia nauki nie można nikomu odmówić kultury - każdy jakąś reprezentuje. Definicje kultury:
opisowo-wyliczający typ kultury - cywilizacja - założona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, moralność, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa
definicje historyczne - tradycja - dorobek ubiegłych pokoleń przekazywany nowym
definicje normatywne - podporządkowanie się zachowań ludzkich normom, wzorom, wartościom, ideałom
definicje psychologiczne - ze względu na psychiczne organizmy kształtowania się kultury, formowanie nawyków, przyswajanie - uwewnętrznianie (internalizowanie) form kulturowych
podejście strukturalistyczne - jest kultura - nie ma ludzi bez kultury ale jej przejawiane warianty mogą się różnić (podejście dystrybutywne)
podejście genetyczne - procesy wewnętrznego rozwoju kultury - jak przechodzi z etapu na etap, jaki wpływ ma na nadchodzące; także pochodzenie kultury od natury
Definicje kultury w naszej literaturze
Kultura jest to ogół wytwórczej działalności ludzkiej - materialnej i niematerialnej, wartości, sposoby postępowania, zobiektywizowane i przyjęte na stałe w społecznościach; przenikanie kultury do innych zbiorowości i pokoleń.
Kultura - pewna całość, która obejmuje zachowania wyuczone w trakcie oddziaływania ludzi na siebie, procesie uczenia się, a dopiero potem powstają wytworzy kultury.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz