Kultura i jej rola w życiu społecznym - J.G. Herder

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura i jej rola w życiu społecznym - J.G. Herder  - strona 1 Kultura i jej rola w życiu społecznym - J.G. Herder  - strona 2 Kultura i jej rola w życiu społecznym - J.G. Herder  - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA OGÓLNA
3. KULTURA I JEJ ROLA W ŻYCIU SPOŁECZNYM
„Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”
J.G. Herder
1. Pojęcie pierwotne kultury
 kultura jako uprawa (colere, cultura agri - uprawa ziemi) - przekształcanie poprzez ludzką pracę
naturalnego stanu rzeczy w stan inny, bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka
 relacja pomiędzy naturą a kulturą (?)
1. przeciwstawienie kultury - naturze
 kultura - jako źródło wyższości ludzkiego gatunku nad zwierzęcymi (J.G. Herder)
 źródło kultury
2. Kultura a natura
 Bronisław Malinowski
 badania terenowe na Wyspach Triobrandzkich
 kultura - stanowi swoiście ludzką
formę, narzędzie, efekt zaspokajania potrzeb (pierwotnych i wtórnych)
 u źródeł kultury leżą główne impulsy organizmu - głód, pragnienie, potrzeba oddychania, snu, aktywności, odpoczynku, seksu)
 kultura jest efunkcjonalna wobec potrzeb - działa w danych warunkach optymalnie w stosunku do potrzeb
 zmiany w kulturze mają charakter egzogenny
 Zygmunt Freud
 podobnie - kultura jest odpowiedzią na potrzeby, zwłaszcza potrzeby seksualne
 co jest innego - rola kultura polega nie na zaspokajaniu, lecz represji potrzeb pierwotnych i dostarczanie zastępczych form zaspokajania potrzeb
 pozytywna rola kultury - np. zapobiega niekontrolowanemu wyładowywaniu agresji
 negatywna rola kultury - źródło cierpień…
2. Kultura a natura cd.
Natura  samo wzrasta
 uniwersalność
 spontaniczność
 to, co naturalne, odznacza się bezwzględnością
Kultura
 wzrasta pod wpływem…
 różnorodność
 zachowania regulowane przez normy
 to, co kulturalne, jest względne -
odnosi się do innych dziedzin wyjaśniających (też do natury)
3. Antropologiczne (opisowe) podejście do kultury
 szczególny sposób życia danej społeczności (styl życia)
 Edward Tylor - kultura, czyli cywilizacja to pojęcie obejmujące wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności oraz przyzwyczajenia, zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa
 kultura (cywilizacja) - całokształt zobiektywizowanego dorobku społecznego

(…)

… rozwoju w toku dziejów i osiągające w trakcie tego rozwoju coraz wyższy stopień
 podejście pozanaukowe - kultura to zakres podporządkowania człowieka wymogom społecznym (człowiek kulturalny)
5. Socjologiczne podejście do kultury (1/3)
 w perspektywie antropogenezy (filogenezy) - kultura ma swoje źródło w biologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ludzkich
2. kultura wynika z natury człowieka (cecha biologiczna)
 kultura powstaje w toku wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie
 człowiek - zwierzę tworzące kulturę
(człowiek kulturowy) - w niej wyraża i zaspokaja swoje potrzeby
5. Socjologiczne podejście do kultury (2/3)
 w perspektywie ontogenezy
 kultura nie może być tworem indywidualnego człowieka
 kultura jest zjawiskiem powtarzalnym
 dorobek wielu pokoleń
3. kultura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz