Szkice z teorii kultury-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkice z teorii kultury-opracowanie - strona 1 Szkice z teorii kultury-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

B. Malinowski, Szkice z teorii kultury
zachowania są uwarunkowane kulturowo
powstanie kultury wymusiło powstanie nowych potrzeb z ta kulturą związanych - powstało środowisko wtórne, które wytwarza nowe potrzeby wtórne (wytwarzane przez kulturę)
aby zaspokajać potrzeby ludzie muszą łączyć się w grupy - instytucje
kultura składa się z instytucji
metoda badania Malinowskiego - obserwacja uczestnicząca (regulowanie, porządkowanie pewnych zjawisk; sposób analizy - narzędzie służące nam do porównywania różnych kultur
KULTURA → pewna całość służąca zaspokajaniu potrzeb, które są zaspokajane przez instytucje, które mogą być częściowo połączone lub autonomiczne
INSTYTUCJA → może być częściowo autonomiczna lub połączona, służy zaspokajaniu potrzeb; zbiorowości ludzi powiązanych wspólnym zadaniem, wspólnymi regułami i dysponujących wspólnymi urządzeniami technicznymi (na potrzeby pierwotne odpowiada pierwotna organizacja instytucjonalna - instytucje zaopatrzenia w żywność, pokrewieństwa, małżeństwa i reprodukcji, ochrony i obrony przed zagrożeniami; na potrzeby wtórne odpowiadają instytucje prawne, ekonomiczne, wychowawcze i polityczne), sens każdej instytucji jest zrozumiały tylko w kontekście całego swoistego systemu, w którym występuje
Każda instytucja składa się z:
zasady naczelnej (założonych celów, centralnych wartości)
personelu
norm (technicznych lub powinnościowych)
urządzeń materialnych
działań podejmowanych przez personel
funkcji, jaką realnie pełni
HOLIZM → żaden rys kulturowy nie może być rozpoznany bez innych
RYS KULTUROWY → najmniejszy element kultury, który daje się wyodrębnić KOMPLEKS KULTUROWY → powiązany zbiór elementów kulturowych o wspólnej treści lub wspólnej funkcji
KONFIGURACJA KULTUROWA → zbiór różnorodnych elementów kulturowych skupionych wokół jednego obiektu, idei czy wartości (np. kultura samochodowa)
Potrzeby podstawowe (biologiczne): (związane z natura biologiczną)
nutrytywne (odżywcze)
reprodukcyjne
higieniczne
Potrzeby pochodne: (związane z naturą społeczną)
instrumentalne - potrzeby ciała
integratywne - potrzeby duchowe
ANALIZA FUNKCJONALNA → najpierw badanie potrzeb
ANALIZA INSTRUMENTALNA → konieczna jest organizacja do zaspokojenia potrzeby
Cechy funkcjonalizmu:
holizm - nie rozpoznaje oddzielnie każdego rysu, kompleksu, konfiguracji, pojmuje kulturę jako całość (pojedynczy element nie może być rozpoznawany oddzielnie)


(…)

… na homogenizacje kultury ma kultura dominująca, która w małej mierze przyswaja sobie elementy kulturowe z otoczenia, w którym dominuje, natomiast w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie kultur

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz