Podstawy Socjologii - strona 2

note /search

Kulturowe podstawy życia społecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

Kulturowe podstawy życia społecznego - tak samo jak w punkcie 4 tylko kulturowe. Dynamikę i intensywność zjawisk i procesów określonych mianem życia społecznego, zwłaszcza w przypadku świata ludzkiego wyznacza zespół różnorodnych czynników, które J. Szczepański nazwał podstawami życia społecznego. ...

Pojęcie organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Pojęcie organizacji społecznej - definicja, sposoby rozumienia pojęcia organizacji na gruncie socjologii, właściwości organizacji społecznej jako konstrukcji obejmującej swym oddziaływaniem ludzi, wpływ cech członków organizacji na funkcjonowanie jej. Organizacja społeczna - to celowo zorganizowany...

Problematyka socjologii praktycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Problematyka socjologii praktycznej - wyjaśnienie pojęcia, krótka reprezentacja problematyki na tle zagadnień osobowości nauk społecznych, powody powstawania i istnienia socjologii praktycznej poprzez wskazanie i krótkie omówienie błędów powodujących kształtowanie się w społeczeństwie wiedzy w zakre...

Problematyka wartości organizacyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Problematyka wartości organizacyjnych (układ wartości organizacyjnych) Przyjmuje się, że kształtowanie kultury organizacyjnej jest związane z: - charakterem otoczenia, zwłaszcza jego wymiarem kulturowym - systemem wartości społeczeństwa i uznawanych sposobów postępowania oraz regionalne lub lokaln...

Procesy decyzyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Procesy decyzyjne - pojęcie decyzji organizacyjnej, problemy rozstrzygane przez decyzje organizacyjne, sytuacje decyzyjne procesów i ich rodzaje. Proces decyzyjny jest to wybór jednego z możliwych w danej sytuacji decyzyjnej wariantów działania. Najważniejsze decyzje dotyczą: - ustalania celów org...

Przedmiot socjologii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099

Przedmiot socjologii - pojęcie przedmiotu nauki, metodologiczne uzasadnienie wyróżnienia przedmiotu socjologii, różne sposoby określania przedmiotu socjologii, koncepcja Szczepańskiego. Przedmiotem badań socjologicznych są różnorodne zbio...

Przyrodnicze podstawy życia społecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

Przyrodnicze podstawy życia społecznego - pojęcie, wskazanie głównych podstaw życia społecznego oraz ich powiązań ze sobą, podział, krótkie omówienie elementów składowych z wskazaniem wpływu na kształt życia społecznego. Dynamikę i intensywność zjawisk i procesów określonych mianem życia społeczneg...

Rola społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2184

Rola społeczna - charakterystyka osobowości społecznej, składniki, definicja roli społecznej, wyjaśnienie istoty roli społecznej, warunki właściwego realizowania roli społecznej, konflikt ról, znaczenie ról społecznych dla funkcjonowania zbiorowości.

Schemat kształtowania się więzi społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1267

Schemat kształtowania się więzi społecznej - pojęcie, różne uwarunkowania tworzenia się więzi, model powstawania. Więź społeczna to ogół stosunków połączeń i zależności skupiających jednostki zbiorowości ludzkiej. Składnikami więzi są czynniki obiektywno - formalne i spontaniczno - subiektywne. Sc...