Pojęcie organizacji społecznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie organizacji społecznej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie organizacji społecznej - definicja, sposoby rozumienia pojęcia organizacji na gruncie socjologii, właściwości organizacji społecznej jako konstrukcji obejmującej swym oddziaływaniem ludzi, wpływ cech członków organizacji na funkcjonowanie jej.
Organizacja społeczna - to celowo zorganizowany zespół ludzki dla osiągnięcia wspólnie założonych celów w sposób ekonomiczny, racjonalny i skoordynowany. Sposoby rozumowania pojęcia „organizacja” na gruncie socjologii:
a). jako szeroko pojęta organizacja społeczna - łącząca w społeczeństwie uporządkowanie współżycie i współdziałanie ludzi ze sobą, oparte na określonych normach zwyczajowych i prawnych.
b). jako rozmaite instytucje - utworzone do realizacji określonych celów ważnych dla społeczeństwa w celu zaspakajania jego potrzeb
c). węższym znaczeniu jako synonim (związków, zrzeszeń, fundacji):
- dobrowolnych
- obowiązkowych struktur społecznych
d). jako zasady i reguły umożliwiające sprawne i efektywne działanie organizacji społecznych.
Najistotniejszą cechą organizacji społecznej jest to, że o jej istnieniu i rozwoju współdecydują w różnym stopniu ludzie, różnie ze względu na swoje właściwości:
a). psychofizycznie
b). społeczno - demograficznie
c). specyficzne doświadczenia życiowe, które wywarły wpływ na ich rozwój
Ludzie różnią się ze wzg. na wiek, płeć, zawód, wykształcenia, stan cywilny, mają różne doświadczenia, a także rozmaite wartości życiowe, dlatego odbija się to w działalności organizacji.
Im bardziej zintegrowani są ludzie, którzy współtworzą organizację, tym lepiej ona działa.
 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz