podstawy psychologii i socjologii - wprowadzenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy psychologii i socjologii - wprowadzenie - omówienie - strona 1 podstawy psychologii i socjologii - wprowadzenie - omówienie - strona 2 podstawy psychologii i socjologii - wprowadzenie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Wprowadzenie
Podstawy psychologii i socjologii- wprowadzenie
Podstawy - najważniejsze pojęcie, główne koncepcje, ogólny obraz dziedziny wiedzy.
Psychologia - nauka badająca zachowania jednostek i ich procesy psychiczne
Socjologia - nauka o społeczeństwie
Psychologia posługuje się metoda naukowa.
Metoda naukowa - zestaw uporządkowanych kroków do analizowania i rozwiązywania problemów; wykorzystuje informacje zebrane w obiektywny sposób do wyciągania wniosków o badanych faktach.
Psychologia bada zachowanie.
Zachowanie (behavia) - jest wyrazem przystosowania się organizmów do środowiska; jest działaniem (zachowaniem obserwowalnym) (uśmiechanie się, bieganie, płacz, bicie, pracowanie, mówienie, dotykanie)
Psychologowie obserwują - co dana jednostka robi?; jak zabiera się do robienia czegoś - w danej sytuacji; w określonym kontekście.
Jednostka jako przedmiot analizy psychologicznej: *noworodek *nastoletnia sportsmenka *student rozpoczynający studia w innym mieście *pracownik niewystarczająco umotywowany *mężczyzna w średnim wieku wobec konieczności zmiany zawodu.
Nie można zrozumieć ludzkich działań bez zrozumienia procesów psychicznych:
*duża część aktywności człowieka przebiega pod postacią ukrytych, wewnętrznych zjawisk (myślenia, planowania, tworzenia, marzenia)
*procesy psychiczne - najważniejszym przedmiotem badań psychologicznych (do ich badań stosuje się pomysłowe techniki pozwalające ujawnić wewnętrzne doświadczenia)
Cele psychologii: *opisywanie tego co się dzieje *wyjaśnianie tego co się dzieje *przewidywanie tego co się zdarzy *kierowanie tym co się dzieje.
Psychologia a inne nauki społeczne:
*psychologia - bada zachowanie poszczególnych ludzi
*socjologia - bada zachowania ludzi w grupach i organizacjach
*antropologia - zajmuje się zachowaniami o różnych kontekstach kulturowych.
Socjologia - nauka o społeczeństwie, jako nauka ma krótka historię; jako refleksja na temat społeczeństwa - towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.
Arystoteles - „człowiek istotą społeczną (homo socius)”.
Jesteśmy gatunkiem stadnym, żyjemy w zbiorowościach: *rodzina *ród *społeczność lokalna *sąsiedzi *przyjaciele *współpracownicy *naród *społeczeństwo globalne.
Od urodzenia do śmierci: *nie jesteśmy sami *musimy radzić sobie z innymi *zbieramy doświadczenia, korzystamy z doświadczeń innych *wprowadzany w życie różne życiowe strategie  każdy z nas jest w pewnym sensie socjologiem.
Socjologia jako dyscyplina naukowa: *istnieje od XIX w. *nazwę socjologia wprowadził Auguste Comte (F) w 1838r. socius(łac.) - zbiorowość, społeczeństwo, logos(grec.) - mądrość, wiedza. *Herbert Spencer (UK) ok. 1850r. wydał pierwszą pracę mającą w tytule słowo socjologia.


(…)

…)?
Trzy postacie przed socjologicznej wiedzy o społeczeństwie: *wiedza potoczna *twórczość artystyczna *refleksja psychologiczna. Czym zajmuje się socjologia: *badaniem ludzi  analizowaniem interakcji i relacji między ludźmi, co dzieje się między ludźmi? Jak żyją razem?
Socjologia - nauka badająca reguły wspólnego życia - elementy życia przez ludzi pożądane, niezbędne dla przetrwania (pożywienie, schronienie, bezpieczeństwo, znalezienie partnerki, satysfakcja)  pole walk, zmagań konfliktów  ludzie nie wydają się być stworzeni do współpracy, tworzą reguły do zaprowadzenia porządku w świecie chaosu.
Reguły życia społecznego: *reguły (system podatkowy, prawo karne, gramatyka, podawanie ręki na powitanie, układanie sztućców na stole, ubieranie się na różne okazje) *jak są tworzone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz