Kulturowe podstawy życia społecznego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kulturowe podstawy życia społecznego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kulturowe podstawy życia społecznego - tak samo jak w punkcie 4 tylko kulturowe.
Dynamikę i intensywność zjawisk i procesów określonych mianem życia społecznego, zwłaszcza w przypadku świata ludzkiego wyznacza zespół różnorodnych czynników, które J. Szczepański nazwał podstawami życia społecznego.
Podstawy życia społecznego dzielimy na przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe. Pojęcie „kultura” pochodzi od łacińskiego słowa „cultura agri” co oznaczało uprawę i uszlachetnienie roli.
Współcześnie „kultura” należy do najbardziej wieloznacznych pojęć.
W sensie filozoficznym przez kulturę najczęściej rozumie się wszystko to, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej. Krócej można określić, ze wszystko co nie jest przyrodą składa się na kulturę. Kultura jest też pojmowana jako wytwór działalności ludzkiej (zwane wyższymi, które wytworzono bezinteresownie).
Wytworami tymi są:
- nauka
- sztuka
- literatura
- religia
- moralność
- prawo
- idee polityczne i społeczne
zwane wytworami ducha, które nie są konieczne tak jak wytwory pracy fizycznej do zaspakajanie biologicznych potrzeb człowieka.
Kulturę dzielimy na materialną i duchową. Kultura materialna zaspakaja wszystkie potrzeby materialne człowieka (narzędzia, ubrania, mieszkanie).
Kultura duchowa zaspakaja potrzeby duchowe (dobro, wolność, równość, dzieła sztuki, symbole, obyczaje).
W ujęciu socjologiczno - etnograficznym kultura oznacza ogół wytworów działalności ludzkiej materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom. Więc krótko - kultura to ogół dóbr, dzielących się na trzy klasy: rzeczy, znaki i zachowania. Na dziedzictwo kulturalne każdej zbiorowości składa się:
- język
- literatura narodowa
- religia
- sztuka
- tradycja
- zwyczaje i obyczaje
Kulturowe podstawy życia społecznego mają wpływ na kształt życia poprzez religię, zwyczaje, obyczaje, sztukę tradycje i wiele innych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz