Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 14357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu - strona 1 Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu - strona 2 Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu - strona 3

Fragment notatki:

6. Szczególną rolę w całości kultury odgrywa język. G. KLEMM Kultura to wszystkie aspekty życia społecznego danej społeczności czyli jej obyczaje, rzemiosła i umiejętności. Życie domowe i publiczne w czasie pokoju
i wojny, religia nauka i sztuka.
określając kulturę jako ogół zjawisk przejawiający się w obyczajach, wierzeniach
i formach ustrojowych i przedstawiając szczegółowy wykaz dziedzin życia
społeczeństw kwalifikowanych do badania w poszczególnych epokach historycznych
stworzył prototyp szerokich, opisowych definicji kultury. EDWARD TAYLOR Kultura lub cywilizacja jest to złożona całość obejmująca wiedzę,
wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. RALF LINTON Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i rezultatów zachowań, których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie. FILIP BAGBY K to sposób myślenia i odczuwania i zachowania a więc główne rodzaje aktywności i jej wytwory których geneza nie jest dziedziczna a które powstają w społeczeństwie STEFAN CZARNOWSKI Kultura to całokształt zoobiektywizowanych elementów dorobku społecznego , wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie. Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń. ANTONINA KŁOSKOWSKA Kultura to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi i przebiegająca wg wspólnych dla zbiorowości wzorów wykształconych i przyswojonych w toku interakcji i zawierająca wytwory takich zachowań 2.Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu: SZEROKIE - zaliczamy wszystko sztukę, religię, politykę, gospodarkę, komunikację.
Jest to ujęcie antropologiczne WĄSKIE - Kultura to względnie zintegrowany system czynności i wytworów, których podstawowym aspektem jest obecność intersubiektywnie rozumianych znaków posiadających społeczną wartość i akceptację.
Zwraca się uwagę tylko na aspekty symboliczne kultury, związane jest z komunikowaniem się ludzi. Należą tu język, obyczaje, sztuka i wierzenia 3 .Kultura w aspekcie atrybutywnym i dystrybutywnym W znaczeniu atrybutywnym kultura jest cechą stałą, czyli właśnie atrybutem ludzkości jako całości (ujęcie globalne) lub poszczególnego człowieka jako przedstawiciela gatunku ludzkiego (ujęcie jednostkowe).W sensie atrybutywnym można mówić o kulturze nigdy
o kulturach.
W znaczeniu dystrybutywnym kultura jest rozumiana jako zbiór cech kultury określonej zbiorowości. W tym znaczeniu termin kultura może być używany zarówno w liczbie mnogiej jak i w pojedynczej, ale w każdym przypadku należy uściślić o jaką kulturę chodzi.

(…)

… kulturowego
przyjęcie go przez społeczeństwo
zespolenie z dotychczas istniejącą
WARUNKI PRZYJĘCIA:
użyteczność
zgodność z kulturą istniejącą
prestiż przekazujących
prestiż jednostek pośredniczących
W wyniku nadmiernej dyfuzji może dojść do akulturacji (proces oraz rezultaty ciągłych
i głównie bezpośrednich kontaktów między różnymi kulturami. W rezultacie dochodzi
w mniejszym lub większym stopniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz