Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury. - strona 1 Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury. - strona 2 Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury. - strona 3

Fragment notatki:

1. Definicje kultury Trudności określenia s.k. wynikają przede wszystkim z wieloznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednolitego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz z różnorodności tych postaw. Wieloznaczność jest cechą pojęcia kultury niemal od samych początków jego wprowadzenia do języka humanistyki. Już HERDER napisał:„ Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”. CYCERON użył wyrażenia cultura animi Teoria G. PUFENDORFA reprezentuje nurt racjonalistycznych rozważań nad stanem i prawem natury, charakteryzuje się empiryczną orientacją i realizmem. Stan natury, objawiający się najwyraźniej w obrazie odnajdywanych niekiedy dzieci ludzkich wychowanych poza wpływami ludzkiego społeczeństwa, określał Pufendorf przez przeciwstawne kulturze. Włączał zaś do niej wszystkie wynalazki i urządzenia zastosowane w ludzkim życiu, a więc ubranie, język, obyczaje, różnorodne sztuki, a zwłaszcza cała organizację społeczeństw obywatelskich. Pufendorf wprowadza Cyceroniański termin cultura animi, który odnosi się do uniwersalnego w obrębie ludzkości moralnego postulatu o racjonalistycznym charakterze kultury. Kultura ducha , stanowiąca moralne zobowiązanie człowieka, polega na tym, aby „decyzje dotyczące jego obowiązków były podejmowane na właściwej drodze, aby sądy i opinie w sprawach budzących zwykle jego pożądanie były właściwie kształtowane i aby popędy jego ducha były regulowane i rządzone zasadą sprawiedliwego rozumu”. W uwagach Pufendorfa na temat kultury występuje wyodrębnienie dziedzin kultury, wśród których wyraźnie uwypuklona jest sfera organizacji społecznej i moralnej powinności o racjonalistycznym zabarwieniu. J.G. HERDER posługuje się pojęciem kultury o wiele bardziej świadomie i refleksyjnie aniżeli Pufendorf . Pojawienie się kultury ujmuje jako etap ewolucyjnego procesu bytu związany z powstaniem gatunku ludzkiego. Szerokie i ważne z socjologicznego punktu widzenia rozważania Herdera o kulturze można podsumować w następujący sposób: 1. Kultura stanowi uniwersalną gatunkową właściwość ludzką. 2. Do jej osiągnięcia zbliżają się już najbliższe człowiekowi gatunki zwierzęce, ale dopiero czysto ludzkie cechy biologiczne tworzą całkowicie wystarczającą podstawę kultury. 3. Kultura rozpatrywana w genetycznym aspekcie realizuje się na drodze tradycji przekazywaniu dorobku między jednostkami i pokoleniami. 4. W ujęciu organicznym tradycji odpowiada zdolność recepcji -przejmowania dziedziczonych elementów.

(…)

… go przez społeczeństwo
zespolenie z dotychczas istniejącą
WARUNKI PRZYJĘCIA:
użyteczność
zgodność z kulturą istniejącą
prestiż przekazujących
prestiż jednostek pośredniczących
W wyniku nadmiernej dyfuzji może dojść do akulturacji (proces oraz rezultaty ciągłych i głównie bezpośrednich kontaktów między różnymi kulturami. W rezultacie dochodzi w mniejszym lub większym stopniu do upadabniania się kultur wchodzących ze sobą w kontakt.
5.Kultura masowa Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald
W latach 40 pojawia się nowa sytuacja w kulturze (radio tv )
Pierwsze przejawy KM to pojawienie się prasy masowej
Cechy masy : wg Blumera
Duża liczba członków
Heterogeniczność składu (różnorodność)
Anonimowość członków
Brak wewnętrznych powiązań…
… przy użyciu wszystkich na raz
i w sposób nie postrzeżony ale nie mniej skuteczny kształtuje postawy i opinie społeczne
zestaw cech KM
urzeczowienie przekazu
standaryzacja treści (te same treści dla różnych ludzi)
homogenizacja - to wymieszanie treści kulturowych różnego charakteru i przekazanie w postaci papki jest to zniesienie dystansu między tym co ważne i nieważne wyższe i niższe, święte i świeckie; KM się tym nie przejmuje.
Typy homogenizacji
H upraszczająca - występuje niekiedy w formie plagiatu albo trawestycji. Częsty motyw oskarżania homogenizacji upraszczającej stanowi zarzut fałszerstwa
H immanentna - rozumiemy przez to włączenie do dzieła kultury wyższego poziomu elementów zdolnych przyciągnąć szeroką i popularną publiczność dokonane przez samego autora. Chodzi tu o dzieła tego rodzaju, które zgodnie…
… obok siebie różnych treści o różnym poziomie (czasopisma ilustrowane)
Homogenizacja sprawia że KM nie można przeciwstawić kulturze wyższej
Rozrywkowość - (syndrom Heisel - stadion) nawet przemoc jest rozrywką.
Ilość odbiorców - KM rządzi się zasadą największej oglądalności
Kosmopolityzm - nieuwzględnianie różnic narodowych
Km nakłada się na K etniczne religijne i zaczyna je wykorzystywać.
Proces twórczy KM…
… (mityczni półbogowie)
Obecność supermena (nadludzka siła odwaga intelekt) - leczenie słabości widzów ; - zaspokojenie potrzeby sprawiedliwości.
Rewolwer i dziewczyna to symbole agresji i przemocy oraz seksu i erotyki (popędy Freuda)
Erotyzowanie towaru
Nieokreślony związek z rzeczywistością.
Warunki powstania KM
1. jest to produkt cywilizacji przemysłowej w sensie technicznym i społecznym (urbanizacja…
… z powodu oglądania wyższych sfer)
zanik życia wewnętrznego (zaniechanie myślenia ; filmy odpowiadają mentalności 12 -latka )
zerwanie z korzeniami (wyobcowanie)
rozkład życia rodzinnego
złe efekty wychowania dzieci ; - brak pasji i entuzjazmu ; nuda apatia; konsumpcjonizm; brak dziwienia się ; oczekiwanie natychmiastowego zaspokajania potrzeb.
Rozhermetyzowanie kultur lokalnych
zniszczenie kultury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz