Socjologia kultury

note /search

Debord Boudrillard Gauss

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia kultury
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1778

SOCJOLOGIA KULTURY WYKŁAD 10 WYKŁAD 11 (29.05.2012) Diagnozy krytyczne „wideokracji”: społeczeństwo spektaklu - autorem sformułowania jest Guy Debord . Guy Debord należał do Międzynarodówki Sytuacjonistycznej . Głównym postulatem sytuacjonizm...

Konsumpcja, globalizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia kultury
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2513

SOCJOLOGIA KULTURY Konsumpcja, globalizacja, alterglobalizacja konsumpcja - działanie jednostki skierowane na nią samą J. Baudrillard → definicja konsumpcji w ujęciu socjologicznym konsumpcja jest pewnym znakiem, konsumpcja jest produkowaniem znaków swojego statusu społecznego, konsumpcja ski...

Kultura masowa - Kultura popularna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia kultury
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2940

SOCJOLOGIA KULTURY WYKŁAD 3 (13.03.2012) WYKŁAD 4 Kultura masowa Kultura masowa powiązana jest z nowoczesnością. Jej narodziny datuje się na koniec XVIII w. (kończy się wtedy tzw. reżim biologiczny). Rozpoczyna się ogromny wzrost populacji. Wiek XX to już stricte wiek masowości. Masowość staje si...

Systemy licencjonowania praw autorskich

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia kultury
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1309

SOCJOLOGIA KULTURY WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 (17.04.2012) Projekcja filmu „Good Copy, Bad Copy” Dokument „Good Copy Bad Copy” opowiada o prawie autorskim w dobie internetu, gdzie nielegalna wymiana plików jest faktem, sprzedaż płyt CD spada na łeb i szyję, a najnowsze filmy można pobrać z sieci zanim u...

Teoria Pierre'a Bourdieu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia kultury
Pobrań: 4375
Wyświetleń: 9023

SOCJOLOGIA KULTURY WYKŁAD 7 (24.04.2012) WYKŁAD 8 (8.05.2012) WYKŁAD 9 (15.05.2012) Teoria Pierre'a Bourdieu Pierre Bourdieu był socjologiem, który zapisał się na kilku polach: był jednym z autorów kapitału społecznego , miał ciek...

Socjologia Kultura - notatki z 2 semestru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia kultury
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1869

Kultura 1. Kultura jako wyróżnik człowieka - człowiek jest twórcą i uczestnikiem kultury. Kultura to wszystko co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywane innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji poza genetycznej. „Całościow...

Dynamika kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia kultury
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1470

DYNAMIKA KULTURY Ludzie zaczynają się zastanawiać co w życiu przeważa: stałość czy zmienność. Świat się zmienia, zmieniamy się my, ale jednocześnie mamy poczucie własnej tożsamości W życiu społeczno-kulturowym następują zmiany przeobraże...

Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia kultury
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2807

1. Definicje kultury Trudności określenia s.k. wynikają przede wszystkim z wieloznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednolitego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz z różnorodności tych postaw. Wielozna...

Osobowość, a czynniki społeczno-kulturowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia kultury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

OSOBOWOŚĆ A CZYNNIKI SPOŁECZNO-KULTUROWE Osobowość - kiedyś dusza , psyche Osobowość jest tylko naszą własnością , my tworzymy osobowość i osobowość tworzy nas. OSOBOWOŚĆ jest to układ stosunkowo trwałych cech i mechanizmów wewnętrznych które są zdeterminowane biologicznie indywidualnie i poprzez c...

Socjologiczne podejmowanie kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.- ...