Socjologia Kultura - notatki z 2 semestru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia  Kultura - notatki z 2 semestru - strona 1 Socjologia  Kultura - notatki z 2 semestru - strona 2 Socjologia  Kultura - notatki z 2 semestru - strona 3

Fragment notatki:

Kultura 1. Kultura jako wyróżnik człowieka - człowiek jest twórcą i uczestnikiem kultury.
Kultura to wszystko co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywane innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji poza genetycznej. „Całościowy sposób życia charakterystyczny dla danej zbiorowości, na który składa się wszystko to co ludzie robią, myślą i posiadają jako członkowie społeczeństwa (wzory działania, myślenia i wyposażenia materialnego”
Cechy kultury jako atrybuty człowieczeństwa:
- kultura obejmuje całość życia człowieka ( kultura reguluje wszystkie czynności i zachowania ludzkie)
- kultura nie ma charakteru wartościującego ( elementem kultury mogą być wzory, reguły, które wzbudzają nasze …?)
- kultura jest tworem zbiorowym, nie indywidualnym ( częścią kultury jest tylko to, co zostało wprowadzone w obieg społeczny)
- kultura zmienia się i narasta w czasie ( jest skumulowane doświadczeniem zbiorowości, przekazywanym z pokolenia na pokolenie)
Na kulturę składają się określone wzory zachowania, wartości i wyrastające z tych wartości normy, a także sankcje do ich przestrzegania
Wzory zachowania mogą być:
- idealne (wskazujące, jak należy postępować lub co odczuwać, a przynajmniej jakim odczuciom dawać wyraz w określonych okolicznościach)
- realne (widoczne regularności zachowań członków pewnej zbiorowości, nie określają jak się należy zachowywać ale ujawniają, jak się ludzie zachowują
* jawne - uświadomione * ukryte ( takie, które realizujemy nie mając pojęcia, ze zachowujemy się zgodnie z nimi)
Wartości kulturowe - reguły, których przedmiotem są cele działania mówiące jakie cele są godne, słuszne, właściwe. Wartości wskazują do czego ludzie powinni dążyć.
Normy kulturowe - reguły, których przedmiotem są sposoby czy metody działania, środki stosowane dla osiągnięcia celu. Normy wskazują w jaki sposób ludzie powinni dążyć do realizacji wartości.
Rodzaje wartości: - wartości uznawane ( czyli takie, o których człowiek wie, że powinny być dla niego atrakcyjne i że powinien je cenić. Jednak akceptując je i dążąc do ich realizacji człowiek może odrzucać przymus zewnętrzny.
- wartości odczuwalne czyli takie, które zostały zinternalizowane, a dążenie do ich osiągnięcia odczuwane jest przez niego jako własna potrzeba.
- wartości realizowane zarówno wartości odczuwane jak i uznawane.
Siła regulacji reguł kulturowych
- imperatywy kulturowe - kategoryczne żądania pewnego sposobu postępowania lub pewnego celu, mogą być sformułowane pozytywne jak nakazy (musi) lub negatywne jako zakazy ( nie wolno)


(…)

… - zorganizowana struktura cech indywidualnych oraz sposób zachowania, które decydują o sposobach przystosowania się danej jednostki do jej środowiska.
Osobowosć wyrasta na podbudowie - biologicznej (płeć, wiek itp.)
- psychologicznej (inteligencja, pamięć)
- społecznej ( odziaływanie kultury, role społeczne)
Typy osobowości:
- typologia Hipokratesa
- sangwinik (towarzyski, otwarty)
- melancholik ( emocjonalny, depresyjny)
flegmatyk ( spokojny, wytrwały)
 choleryk ( pobudzony, mało wytrwały)
Typologia C. Junga ( orientacja psychologiczna, podstawa kierunek, aktywności życiowej człowieka)
- introwertyk (zamknięty, ukierunkowany na siebie)
 ekstrawertyk (otwarty)
 Typologia F. Znanieckiego:
- człowiek dobrze wychowany (wychowany przez profesjonalne instytucje)
- człowiek pracy - ukształtowany pod wpływem pracy…
…, schematów poznawczych i wzorów zachowań, które stymulują istotne z punktu widzenia realizacji celów danej organizacji, zachowania jej członków.
Różne perspektywy badań nad kulturą organizacyjną, traktowanie kultury organizacyjnej jako zmiennej, zewnętrznej niezależnej w stosunku do organizacji, traktowanie kultury organizacyjnej jako zmiennej zależnej wewnętrznie generowanej
Wymiary kultury:
 dystans…
…, że nie można tego od nikogo wymagać ( dobrze by było, żeby…) Sankcje - system kar i nagród, za pomocą, których zbiorowość zachęca jednostki do pewnych zachowań uważanych za pożądane.
*sankcje formalne - kary i nagrody określane przez przepisy oraz kodeksy karne, których stosowaniem zajmuje się aparat administracyjny,
- nieformalne, obyczajowe np. wyjaśnianie, oznaki szacunku
Kultura jednej zbiorowości rzadko stanowi monolit
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz