Wpływ kultury na życie społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ kultury na życie społeczne - strona 1

Fragment notatki:


Jaki wpływ wywiera kultura na życie społeczne? Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
a) proces socjalizacji- człowiek przychodzi na świat jako organizm biologiczny i pod wpływem kultury społeczeństwa ulega socjalizacji, czyli staje się istotą społeczną. Socjalizacja jest to część całkowitego wpływu środowiska, która wprowadza jednostkę do udziału w życiu społecznym, uczy zachowania się wg przyjętych wzorów.
b) ustanawianie systemów wartości i kryteriów określających wartości- wartość jest dowolnym przedmiotem, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę. W różnych zbiorowościach może obowiązywać dążenie do realizacji różnych wartości oraz różny sposób ich zhierarchizowania. Częściej robimy coś ze względu na to, że tak wypada, niż dlatego, że mamy taką ochotę. Oznacza to, że rezygnujemy z realizacji wartości odczuwanej na rzecz wartości uznawanej. Wybór ten może prowadzić do konfliktu wartości.
c) ustalanie wzorów zachowania i reagowania na określone sytuacje- w różnych zbiorowościach ustalone wzory zachowań powodują, że np. w jednym społeczeństwie ludzie witają się poprzez podanie sobie dłoni, w innym przez potarcie sobie nosów, a w kolejnym przez ukłon. Wzór kulturalny określa sposób zachowania uznany za normalny w danej sytuacji, czyli uznawany w danej grupie. Ustalone wzory kulturowe zachowań stanowią o regularności życia społecznego i jego „porządku”, umożliwiają i ułatwiają wzajemne przystosowania
Pewne praktyki mogą budzić nasz sprzeciw czy oburzenie moralne, ale nie oznacza to, że nie są one elementami kultury. Dlatego nie możemy powiedzieć, że człowiek jest bez kultury, a co najwyżej, że jego kultura nam się nie podoba.
d) ustalenie modeli i ideałów
Model jest pewnym obrazem pożądanego stanu rzeczy, o którym wiadomo, że w rzeczywistości nie występuje, ale jest czymś, co się naśladuje. Do tego typu zjawisk należą również kulturowe ideały osobowości W społeczeństwie średniowiecznym takim modelem był ideał osobowości świętego, w plemionach Indian ideał wojownika, a w Anglii ideał gentlemana. Te ideały są modelami do naśladowania przez wszystkich członków grupy. Nie są one osiągalne w pełni, ale zbliżanie się do możliwej doskonałości oceniane jest pozytywnie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz