Socjologiczne pojmowanie kultury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologiczne pojmowanie kultury - strona 1 Socjologiczne pojmowanie kultury - strona 2 Socjologiczne pojmowanie kultury - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 32 strony i porusza takie zagadnienia jak: teoria Pufendorfa, kultura ducha, wąska kultura, kultura atrybutywna i dystrybutywna, nabywanie kultury, homo ludens, habitus, ambiwalencja kulturowa, osobowość, składniki osobowości, powstawanie osobowości, typologie osobowości, introwertyk, ekstrawertyk, artyści, myśliciele, dystynicy, hipertynicy, układy kultury, proces instytucjonalizacji, kultura masowa, typy homogenizacji, zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturowe, styl życia, podkultury, neotrybalizmy, sekta, dynamika kultury, teoria konwergencji, teoria dyfuzji, definicje kultury. W notatce pojawiają się takie postacie jak: Cycero, Pufendorf, Joachim Herder, Gustaw Klemm, Taylor, Ralph Linton, Philip Bagby, Stefan Czarnowski, Antonina Kłoskowska, L.H. Morgan, K O. Spengler, Johan Huizing, Zygmunt Freud, J.J. Russeau, Pier Bourdieu, Carl Jung, Pawłow, Aliskal, Klein, McKannel, Gurdzijew, L. Simon, Andrzej Tyszko, A. Przecławska, Max Horkheimer, Friedmann, Morin, Kłoskowska, Toeplitz, Maffesoli, H. Spencer, Adolf Bastian.

SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY
Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka.
Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.- dobro piękno prawda) Rozróżnienie natury i K bez def tych poj. - wypracowali to Sofiści (physei - przyroda ; thesei - to co zależy od człowieka )
Pojęcie K pojawia się u Rzymian i jest odnoszone do uprawy ziemi
Metaforyzacja tego słowa - zaczyna przenosić swe znaczenie na inne dziedziny życia CYCERO dokonał tego z K „cultura mentis” - K umysłu - ogłada - uszlachetnianie
W średniowieczu słowa K używa się inaczej - klasztory jako ośrodki tworzenia K .
w średniowieczu nie ma potrzeby używania pojęcia K wraca się do K w znaczeniu uprawy roli bo niewyobrażalne jest by człowiek był stworzycielem czegokolwiek - za wszystko był odpowiedzialny Bóg - czł to tylko narzędzie.
Czasy nowożytne 1510 słowo K pojawia się w jęz. Ang. K jako rozmyślny wysiłek nakierowany na rozwinięcie się jakości danego przedmiotu
1688 Niemiec Pufendorf K animi - K ducha jest to kształtowanie rozumu moralności - wynalazki i rozwój organizacji społecznej
Teoria Pufendorfa - reprezentuje nurt racjonalistycznych rozważań nad stanem i prawem natury, charakteryzuje się empiryczną orientacją i realizmem.
Włączał do kultury wszystkie wynalazki i urządzenia zastosowane w ludzkim życiu a więc ubranie, język, obyczaje, różnorodne sztuki a zwłaszcza całą organizację społeczeństw obywatelskich.
Kultura ducha stanowiąca moralne zobowiązanie człowieka, polega na tym, aby decyzje dotyczące jego obowiązków były podejmowane na właściwej drodze, aby sądy i opinie w sprawach budzących zwykle jego pożądanie były właściwie kształtowane i aby popędy jego ducha były regulowane
i rządzone zasadą sprawiedliwego rozumu.
Oświecenie
Joachim Herder K oznacza doskonalenie się jednostki techniki umiejętności , nabywanych
w aspekcie wykonawczym i intelektualnym.. świadomie używa tego pojęcia - analizował narody - jaka mają K , Duża rola języka i procesów komunikowania się - jest to pierwszorzędne w K
Herder posługuje się pojęciem kultury o wiele bardziej świadomie i refleksyjnie aniżeli Pufendorf. Pojawienie się kultury ujmuje jako etap ewolucyjnego procesu bytu związany
z powstaniem gatunku ludzkiego
Kant zajmował się różnicami między naturą i kulturą
19 wiek. Gustaw Klemm definiuje K jako wszystkie aspekty życia społ. W danej spo

(…)

… nadmiernej dyfuzji może dojść do akulturacji (proces oraz rezultaty ciągłych i głównie bezpośrednich kontaktów między różnymi kulturami. W rezultacie dochodzi w mniejszym lub większym stopniu do upadabniania się kultur wchodzących ze sobą w kontakt.
5.Kultura masowa Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald
W latach 40…
… nosiciel i manipulator
Uczestnictwo w kulturze:
- to akt świadomy
wynika z umiejętności , predyspozycji , jest efektem wychowania
odbywa się stopniowo (nowe role społ)
forma interakcji społecznej (pogłębia osobowość)
Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze wg Tyszki
wewnętrzne : aspiracje, potrzeby
zewnętrzne - wykształcenie, zawód ,czas , wiek, miejsce zamieszkania ,tradycja
postawy wg Tyszki…

uczestnictwo wielokierunkowe ,doraźne, powierzchowne
uczestnictwo jednokierunkowe, doraźne, powierzchowne (pasja)
uczestnictwo jednokierunkowe powierzchowne sporadyczne.
KULTURA MASOWA
Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald
W latach 40 pojawia się nowa sytuacja w kulturze (radio tv )
Pierwsze przejawy KM to pojawienie…
…)
demokratyzacja życia - Km jest ofertą najbardziej popularną , bez podzialu na elity i resztę , ale jest też narzędziem polityki, jest to uspokajanie mas
KM jest reakcją na anonimowość ludzi - ludzie więcej wiedzą o bohaterach seriali niż o sąsiadach KM jest produktem nowoczesności wraz ze zmianami w świecie zmienia się Km
Krytyka KM
źródła :
nostalgia za przeszłością (konserwatyzm u krytyków KM)
krytyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz