Teoria komunikowania - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria komunikowania - wykład 2 - strona 1 Teoria komunikowania - wykład 2 - strona 2 Teoria komunikowania - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizm komunikacji- elementy
Mechanizm komunikowania zakłada ze strony nadawcy zakodowanie informacji za pomocą symboli oraz ich nadawanie dowolnie wybranym środkiem przekazu.
Dany obiekt (słowo, dźwięk lub działanie) staje się symbolem wtedy, gdy przez konwencję i użycie nabiera znaczenia, które sprawia, iż zaczyna oznaczać coś innego niż on sam. Rolls-royce jest symbolem bogactwa, a scena w sztuce, kiedy to jakiś człowiek zmuszony jest sprzedać swego rolls-royce'a może być symbolem niepowodzenia w interesach i ruiny finansowej. Fiske.
Dzięki niemu znaczenie jest oznajmiane innym jednostkom. Symbolem jest zarówno słowo, jak i gest, mimika, ton głosu itp. Zastosowany przez nadawcę kod, czyli język komunikowania się (jest nim zespół znaków symbolizujących przekazywane myśli), musi być w takim stopniu wspólny dla nadawcy i odbiorcy, by treści zakodowane przez nadawcę mogły być przez odbiorcę trafnie odczytane (odkodowane). Kodowanie to proces transformowania idei i manifestowanych uczuć w symbole i ich organizacja.
Kod jest systemem znaczeniowym, wspólnym dla członków danej kultury lub subkultury. Składa się zarówno ze znaków (np. znaki fizyczne oznaczające coś więcej niż one same), jak i z zasad lub konwencji, które określają, jak i w jakim kontekście znaki te są używane i w jakie kombinacje można je układać w celu przekazania bardziej złożonego przekazu. Fiske.
Proces odwrotny, to jest transformowanie zakodowanego przekazu w idee i uczucia, nosi nazwę dekodowania. Oba procesy zawierają także sygnały niewerbalne, które w istotny sposób wpływają na kreowanie znaczeń między uczestnikami komunikowania.
Fizyczna formą zakodowanej informacji jest komunikat (wiadomość, przekaz). Nośnikiem komunikatu jest sygnał przechodzący przez kanał informacyjny.
Środek przekazu powinien być dostosowany do rodzaju przekazywanego komunikatu, możliwości i zdolności percepcyjnych odbiorcy itp. Po stronie odbiorcy mechanizm komunikowania zakłada odbiór tych symboli, ich dekodowanie oraz interpretacje. Brak lub niemożność przeprowadzenia odpowiedniej interpretacji komunikatu powoduje, że nie nastąpił proces skutecznej komunikacji.
Ostatecznym rezultatem procesu komunikowania jest relacja między nadawcą i odbiorcą. Charakter tej relacji, jej jakość, zależy od sposobu kontaktowania się (bezpośrednio - pośrednio) oraz od tego, jaki środek komunikowania nadawca zastosował. O tym, w jaki sposób odbiorca zinterpretował komunikat, informuje sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne (feed back) to reakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu. Inaczej mówiąc, jest ono transmisją reakcji odbiorcy powracającą do nadawcy. W rezultacie nadawca orientuje się, czy przekaz został odebrany i zrozumiany.


(…)

… - nadajnik
Fala akustyczna - sygnał, Powietrze - kanał,
Narządy słuchu - odbiornik
Umysł osoby B- obiekt przeznaczenia informacji
Sygnał nadawany przekazywany jest z nadajnika do odbiornika przez kanały.
Zakłócenia w kanałach informacyjnych to szumy. Istota teorii informacji polega w dużym stopniu na poznaniu możliwie jak największej ilości sposobów ograniczających (eliminujących) niekorzystny wpływ szumów…
…)
zbiory binarne (dwu elementowe) przykłady: alarm, dym to zbiór wiadomości dyskretnych
zbiory ciągłe wiadomości przykłady: pomiary atmosferyczne, poziom wody w rzekach, temperatura, ciśnienie krwi
zbiory wiadomości będących funkcjami czasu przykład: zmiana wysokości samolotu podchodzącego do lądowania 2. Nadajnik- potrzebny, bo tylko w niektórych przypadkach wiadomości są podawane w postaci dogodnej do bezpośredniego przekazania.
W nadajniku następuje przyporządkowanie wiadomości pewnej wielkości fizycznej posiadającej właściwość rozprzestrzeniania się (przedostaje się przez kanał z nadajnika do odbiornika.
wielkość fizyczną określa się jako sygnał. Wiadomość - sygnał, dwie różne wiadomości - dwa różne sygnały.
Nadajnik urządzenie gdzie realizowana jest operacja zamiany wiadomości na sygnały nadawane…
… dwuprzewodowa, radiowy: antena nadawcza - przestrzeń - antena odbiorcza.
4. Odbiornik - celem odbiornika jest wydobycie informacji z sygnału odebranego i wskazanie nadanej wiadomości. Automatyczne wnioskowanie o nadanych wiadomościach.
5. Obiekt przeznaczenia wiadomości - najczęściej człowiek, ale też komputer, lub człon wykonawczy urządzenia sterującego. Z punktu widzenia teorii informacji OPW jest człon…
… czytając. Kontekst (desygnat) to rzeczywistość, której komunikat dotyczy.
Komunikowanie jako proces - podsumowanie
Komunikowanie:
jest procesem symbolicznym (komunikat jest zawarty w symbolicznej postaci znaków);
jest procesem społecznym (polega na wymianie symboli pomiędzy podmiotami społecznymi);
jest relacją wzajemną (owa „wzajemność' może być symetryczna bądź asymetryczna);
przebiega na określonym…
…. Najczęściej w kilku etapach - fala akustyczna, mikrofon, sygnał elektryczny, fala elektromagnetyczna.
3. Kanał - zespół środków materialnych przeznaczonych do przekazywania sygnału. Zarówno urządzenie jak środowisko fizyczne.
Docierając przez kanał do punktu odbiorczego sygnał nadany wywołuje zespół zjawisk, sygnał odebrany. Na jego podstawie odbiorca wnioskuje, jaka wiadomość została nadana.
Kanały: linia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz