Komunikowanie w organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie w organizacji - strona 1 Komunikowanie w organizacji - strona 2

Fragment notatki:

Komunikowanie w organizacji
Komunikacja jest procesem społecznym, który ma istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Wiąże się bezpośrednio z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem, kontrolowaniem. Komunikację pomiędzy ludźmi dzieli się na trzy zasadnicze rodzaje:
a) monolog - komunikacja jednostronna;
b) komunikację techniczną - dwukierunkową, ale ograniczoną do wymiany informacji;
c) dialog - czyli szczerą i otwartą dwustronną komunikację między dwiema osobowościami.
Platon zauważył, że istnieją trzy powody trudności w komunikowaniu się miedzy ludźmi:
a) chęć wykazania racji za wszelką cenę;
b) zmiana tematu rozmów;
c) nieumiejętność słuchania.
Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstała nowa dyscyplina naukowa “comunication”, która bardzo szybko przyjęła się w praktyce. Rozwijała się ona dynamicznie czerpiąc materiały, dowody i teorie z różnych dziedzin nauki
Uważa się, iż sprawny system komunikacji to jeden z najważniejszych elementów każdej organizacji. Słowo komunikacja wywodzi się z łacińskiego słowa “comunicatio” oznaczającego dzielić się, brać udział.
Istnieje wiele definicji starających się opisać proces komunikacji i komunikowania się. Oto niektóre z nich :
A/ Komunikacja to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów (przekazów) [Stoner A.F 1997]
B/ Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć itp. za pomocą symboli tworzonych przez: słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk;
C/ Komunikowanie jest to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywania symbolicznych komunikatów;
E/ Komunikowanie się to doprowadzenie do wspólnego rozumienia określonych treści [Nęcki Z. 1999];
F/ Komunikowanie się - to obieg informacji wewnątrz organizacji oraz wymiana informacji z otoczeniem. Sztuka komunikowania się polega na: 1/ z jednej strony na przekazywaniu właściwym adresatom we właściwym czasie komunikatów, które zostaną zrozumiane zgodnie z intencją nadawcy i wywołają zamierzony przez niego skutek; 2/ z drugiej na zdolności do właściwego odbioru komunikatów nadawanych przez innych [Koźmiński 1996]
Przytoczone powyżej definicje komunikacji pozwalają na wyodrębnienie najważniejszych jej cech. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz