Komunikowanie się- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie się- wykład 1 - strona 1 Komunikowanie się- wykład 1 - strona 2 Komunikowanie się- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 1
Komunikowanie się
Komunikowanie się jest to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów (przekazów): komunikacja dotyczy ludzi, więc jej zrozumienie wymaga zrozumienia wzajemnych stosunków między ludźmi
komunikacja polega na dzieleniu się znaczeniami, co wskazuje, że aby ludzie mogli się komunikować, muszą być zgodni co do definicji terminów, którymi się posługują komunikacja wiąże się z symbolami, mimo że gesty, dźwięki, litery, liczby i słowa mogą jedynie obrazować lub przybliżać myśl, którą mają przekazać.
Najczęściej wymienianym źródłem konfliktów między ludźmi jest kiepska komunikacja. 70% naszego czasu poświęcamy komunikowaniu się - pisaniu, czytaniu, mówieniu, słuchaniu. Komunikacja umożliwia zaspokajanie ważnych potrzeb (bliskości, przynależności, bezpieczeństwa).
Aspekt związku w komunikacji: Przez wiele lat zainteresowanie treścią komunikatu
Związek - jak widzą osoby siebie, druga osobę, to jak ktoś nas widzi
Ponieważ komunikowanie się zachodzi między osobami, nie możesz kontrolować i decydować o jakości doświadczanej przez siebie komunikacji. Jesteś w stanie kontrolować tylko swoją część procesu. Cechy komunikowania się: proces społeczny (min. 2 jednostki , zawsze w środowisku społecznym),
zachodzi w określonym kontekście społecznym,
proces kreatywny - budowanie nowych pojęć i przyswajanie wiedzy o otaczającym świecie,
ma charakter dynamiczny - przyjmowanie, rozumienie i interpretowanie informacji,
proces ciągły,
proces symboliczny,
proces interakcyjny - wytwarzają się określone stosunki między partnerami,
zasadniczo celowe i świadome,
jest nieuchronne - „nikt nie może się nie komunikować”
jest procesem złożonym - ma charakter wieloelementowy i wielofazowy,
jest nieodwracalne.
Funkcje komunikacji: Kontrolowaniu - komunikacja służy do sprawowania kontroli nad zachowaniem członków organizacji
Motywacji - komunikacja służy motywacji przez informowanie pracowników o tym, co należy robić, jak im idzie i w jaki sposób mogą zwiększyć swoją efektywność Wyrażaniu uczuć - komunikacja w obrębie grupy jest podstawowym mechanizmem wyrażania przez członków swojej frustracji lub zadowolenia Informowaniu - ta funkcja komunikacji wiąże się z jej rolą w ułatwianiu podejmowania decyzji - dostarcza informacji potrzebnych jednostkom i grupom do podjęcia decyzji

(…)

… zawsze parafrazę.
Rodzaje komunikowania się Komunikacja ustna Przemówienia, formalne rozmowy w cztery oczy lub dyskusje grupowe oraz nieformalne sieci plotek i pogłosek są popularnymi formami komunikacji ustnej. Zaletami komunikacji ustnej są: prędkość i sprężenie zwrotne. Można przekazać komunikat ustny i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie. Jeżeli odbiorca nie jest pewny treści komunikatu, szybko…
… wstępy
brak koncentracji na rozmowie
przerywanie wypowiedzi rozmówcy
dominacja nad rozmówcą
zbyt długie monologi (brak dialogu)
nieuprzejme zachowanie (arogancja)
nieśmiałość, zdenerwowanie
brak reakcji na komunikat rozmówcy
zbyt dużo sformułowań negatywnych
Bariery komunikacyjne:
Osądzanie polega na narzucaniu własnych wartości innym osobom i formułowaniu rozwiązań cudzych problemów. Kiedy osądzamy…
… człowiek posługuje się i na definicje jakie nadaje nazwom: wiek, wykształcenie, środowisko kulturowe
grupowanie ludzi w poszczególnych działach prowadzi do specjalizacji ludzi, tworzących własny żargon lub język techniczny
odmienny język na różnych szczeblach kierownictwa oraz odmienne rozumowanie znaczenia poszczególnych wyrazów
błędne rozumienie słów i terminów przez nadawcę (uważa, że znaczą to samo dla niego i dla odbiorcy)
Różnice kulturowe - różnice w interpretacji tej samej wypowiedzi przez kilka osób wynikające z faktu, iż każda z nich posiada własny kontekst poznawczy (bagaż doświadczeń), który wpływa w sposób nieświadomy na sposób myślenia.
Utrudnienia percepcyjne - efektywna komunikacja jest utrudniona, jeżeli nie rozumiemy rozmówcy ponieważ mówi on zbyt szybko, niewyraźnie artykułuje wyrazy, jąka się, etc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz