Trening umiejętności przywódczych

note /search

Komunikowanie się- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1890

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 1 Komunikowanie się Komunikowanie się jest to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów (przekazów): komunikacja dotyczy ludzi, więc jej zrozumienie wymaga zrozumienia wzajemnych sto...

Pokonywanie barier komunikacyjnych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1813

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 2 Pokonywanie barier komunikacyjnych - techniki dla nadawcy: sprzężenie zwrotne - zadawanie pytań umożliwia zwrócenie się o wyjaśnienia i wyrażanie opinii które pozwalają nadawcy uzmysłowić sobie czy został właściwie zrozumiany. Im bardziej ...

Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 4 Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi Konflikt: Jest to zjawisko procesualne złożone z szeregu epizodów: sprzeczne cele, interesy negatywny, wzajemny wpływ partnerów na siebie charakterystyczny układ powiązań między epizodami Przyczyny k...

Praca zespołowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1722

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 6 Praca zespołowa Grupa to dwie lub więcej osób, wzajemnie oddziałujące na siebie i współzależne, łączące się, aby osiągać określone cele. Aby dane osoby mogły być uznawane za grupę muszą utrzymywać regularne kontakty. Zespół roboczy to gru...

Poczucie własnej wartości- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1316

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 7 Dlaczego warto poznać siebie? Poczucie własnej wartości (samouznanie) jest indywidualną oceną, werdyktem fałszywym lub prawdziwym, który decyduje o tym, co czujesz i myślisz na temat swojego prawa do istnienia na świecie i do wyrażania, be...

Zarządzanie czasem, istota zarządzania czasem- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1778

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 9 Zarządzanie czasem Istota zarządzania czasem Nie można zarządzać czymś, czego się nie kontroluje! Zarządzanie czasem to tak naprawdę zarządzanie sobą Zarządzanie czasem nie polega na robieniu jak największej ilości rzeczy w jak najkrótsz...

Zarządzanie zmianą- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 10 Zarządzanie zmianą Zmiana = oszczędności Badania w 365 przedsiębiorstwach oraz korporacjach z 18 branż zatrudniających ok. 2,2 miliona pracowników (Niemiecki Instytut Ekonomiki Przedsiębiorstw, 2008): złożono 1.225.625 propozycji zmian,...

Trening umiejętności przywódczych- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 11 Faza wyparcia Typowe uczucia: Brak świadomości doznawanych emocji Podświadome obawy, strach Typowe zachowania: Wykonywanie dotychczasowych działań nie związanych ze zmianą Ignorowanie inicjatyw wynikających ze zmiany Unikanie rozmów...

Trening umiejętności przywódczych- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 12 Analiza SWOT: Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia W jaki sposób analiza SWOT może pomóc w identyfikacji elementów wzmacniających motywację do zmiany? Jak skutecznie zarządzać zmianą - zmiana Dobry przykład ze strony menedżerów...