Praca zespołowa- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca zespołowa- wykład 6 - strona 1 Praca zespołowa- wykład 6 - strona 2 Praca zespołowa- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Trening umiejętności przywódczych dr Agata Austen Wykład 6
Praca zespołowa
Grupa to dwie lub więcej osób, wzajemnie oddziałujące na siebie i współzależne, łączące się, aby osiągać określone cele.
Aby dane osoby mogły być uznawane za grupę muszą utrzymywać regularne kontakty. Zespół roboczy to grupa wykonująca pracę kolektywną, wymagającą wspólnych wysiłków, generująca pozytywny synergizm.
Przyczyny powstawania grup:
Przyciąganie interpersonalne
Działalność grupy
Cele grupy
Zaspokojenie potrzeby przynależności
Korzyści instrumentalne
GRUPY
cecha
ZESPOŁY
dzielą się informacjami
CEL
zbiorowa efektywność
neutralny
EFEKT SYNERGII
dodatni
indywidualna
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
indywidualna i wspólna
przypadkowe i zróżnicowane
UMIEJĘTNOŚCI
uzupełniające się
Etapy kształtowania się grup
Wzajemna akceptacja - członkowie zaznajamiają się ze sobą, sprawdzają zachowania interpersonalne.
Komunikacja i podejmowanie decyzji - członkowie wypracowują strukturę grupy i wzorce interakcji.
Motywacja i wydajność - członkowie wzajemnie akceptują swoje role; poczucie jedności.
Kontrola i organizacja - członkowie utwierdzają swoje role; bezpośredni wysiłek na rzecz osiągnięcia celów i wyniku. Grupy nieformalne Grupa nieformalna (grupa interesu) stworzona jest przez członków dla realizacji celów, które nie muszą mieć związku z celami organizacji; jej horyzont czasowy jest nieokreślony.
Zalety i wady grup nieformalnych ZALETY
Utrwalają wspólne wartości społeczne i kulturalne
Zapewniają zadowolenie, pozycję i bezpieczeństwo
Ułatwiają porozumiewanie się członków między sobą
Pomagają w rozwiązywaniu problemów
WADY
Konformizm
Konflikt
Plotka
Opór wobec zmian
Co sprawia że jedne grupy osiągają wysokie wyniki, a inne nie? Normy Normy to standardy zachowania, które grupa akceptuje i których oczekuje od swoich członków.
Jeśli opinia danego członka grupy odbiega od zdania innych członków, będzie on odczuwać silny nacisk na podporządkowanie się grupie. Naciski grupowe mogą być negatywne kiedy tłumią nowe pomysły, ograniczają indywidualny wybór, skłaniają do niepożądanych działań.

(…)

… poszczególnych jej członków. Rozproszenie odpowiedzialności zachęca poszczególne osoby do powolniejszej pracy. Spoistość grupy
Spoistość to zakres, w jakim członkowie grupy są lojalni i zaangażowani w sprawy grupy. Członkowie wybitnie spójnych grup dobrze ze sobą współpracują, wspierają się, obdarzają wzajemnym zaufaniem i skutecznie pracują nad osiągnięciem obranego celu. W grupie, w której brak spoistości, brak również wewnętrznej koordynacji, a jej członkowie zwykle nie udzielają sobie pełnego wsparcia; taka grupa może mieć trudności z osiągnięciem wytyczonych celów. Czynniki zwiększające spoistość grupy
konkurencja międzygrupowa,
osobiste przyciąganie,
korzystna ocena,
zgodność co do celów
interakcje Czynniki zmniejszające spoistość grupy
wielkość grupy,
niezgodność co do celów,
wewnątrzgrupowa…
… i będzie i łatwiej budować autorytet.
Struktura ról
Struktura ról to zestaw określonych ról i wzajemnych stosunków pomiędzy nimi, zdefiniowanych i akceptowanych przez członków grupy. Niejasność - powstaje gdy jednostka nie wie, jakiej roli się od niej oczekuje Konflikt ról- zachodzi gdy przekazy i sygnały dotyczące roli wysyłanej są jasne, lecz sprzeczne, lub wzajemnie się wykluczają
Konflikty ról (nadgodziny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz