Praca w grupie - efektywność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca w grupie - efektywność - strona 1 Praca w grupie - efektywność - strona 2 Praca w grupie - efektywność - strona 3

Fragment notatki:


Zespól a grupa ZESPÓŁ - jest zbiorem współpracujących ze sobą ludzi, którzy dzięki temu mogą osiągnąć coś, czego nie byliby w stanie zrobić samodzielnie. Nie może jednak wykreować cech. Może natomiast wykreować produkt, który będzie nową jakością nieosiągalną poprzez działania jednostkowe.
ZESPÓŁ Specyficzna grupa społeczna, powiązana formalnymi i nieformalnymi „więziami”, wykonująca określone zadania w celu uzyskania określonej gratyfikacji materialnej i pozamaterialnej.
Zespół jest szczególnym rodzajem grupy pracowników .
GRUPA to pewna liczba osób, które:
mają wspólny cel lub przedmiot działania
wchodzą ze sobą w interakcje (współdziałają)
znają kryteria przynależności i potrafią identyfikować członków grupy
postrzegają samych siebie jako członków grupy
Różnice między zespołem, a grupą: MOTYWOWANIE - w grupach przez więzi interpersonalne, w zespole przez gratyfikacje materialne
WYODRĘBNIENIE ORGANIZACYJNE - w zespole wyodrębnienie jest wyraźniejsze niż w grupie
ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJONALNE i EFEKTY PODZIAŁU PRACY - w grupie nie ma zróżnicowania funkcjonalnego, w zespole obserwowalna jest „wprawa” w podejmowaniu decyzji grupowych, możliwość korzystania z kwalifikacji specjalnych poszczególnych członków zespołu itp.
Czynniki warunkujące efektywną pracę zespołów uświadomiona, zaakceptowana nadrzędność celów grupy nad celami jednostki
dostępność informacji dla wszystkich członków zespołu
skoordynowana działalność poszczególnych członków zespołu
wykorzystanie specjalistycznych kwalifikacji członków zespołu realizującego zadania
wzajemna pomoc członków zespołu
EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYDAJNOŚĆ PRACY - „podejście twarde” : wielkość zespołu dostosowana do wykonywanych zadań
odpowiednie rozmieszczenie stanowisk i umożliwienie pracownikom łatwego kontaktu wzrokowo-słuchowego
jednorodny skład zespołu w celu łatwiejszego podporządkowania się normom
zrozumienie przez pracowników sensu ich pracy
jasno sformułowane cele
łączenie wynagrodzenia z liczbą popełnianych błędów i braków, tempem pracy oraz absencją
Etapy budowania zespołu Role w zespole Kreator
Ewaluator
Koordynator
Implementer
Perfekcjonista
Lokomotywa
Dusza Zespołu
Poszukiwacz Źródeł
Specjalista
W każdej organizacji funkcjonuje wiele mniej lub bardziej efektywnych zespołów. Wymień, od czego zależą wyniki pracy zespołów?

(…)

… zakresie nadzoru lub zupełnym jego braku, do wykonywania zadań, funkcji i działań związanych z pracą. Zespół rozwiązujący problem, Zespół kierowniczy, Zespół roboczy, Zespół wirtualny, Zespół rozwiązujący problem, Koło jakości ...
Powody tworzenia zespołów:
Powierzają one większą odpowiedzialność pracownikom za realizowane zadania
Zwiększają uprawnienia pracownikom, dając im większą władzę
Pozwalają…
… w realizacji projektów
Rozwiązania:
- wyjazdy integracyjne
- szkolenia z budowania zespołów
- trening interpersonalny (poznanie siebie i innych od zupełnie innej strony)
Jakie cechy powinien mieć lider zespołu? Czy zawsze jest potrzebny stały lider? Czym charakteryzują się zespoły samosterujące?
Autentyczność i indywidualność
Zdolność do nauki i własnego rozwoju
Otwartość na informację zwrotną
Motywowanie…
….
Zachowania indywidualne powstają w wyniku niezaspokojenia potrzeb indywidualnych pracowników i przeszkadzają zespołowi w osiągnięciu jego celów. Dominacja, agresja lub blokowanie, dążenie do zdobycia uznania (współczucia lub pomocy), tworzenie frakcji, partykularyzm, wycofanie się, wykpiwanie.
Role w zespole - jakie powinny występować? Jak uzasadnisz twierdzenie M. Belbina, że dla skutecznej pracy zespołu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz