Komunikacja - nadawca, odbiorca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja - nadawca, odbiorca - strona 1 Komunikacja - nadawca, odbiorca - strona 2 Komunikacja - nadawca, odbiorca - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja ma charakter społeczny, wymaga przynajmniej dwóch osób (nadawcy i odbiorcy). Proces komunikacji zakłada wzajemność, wielostronność czyli symetryczność kontaktu. Komunikacja nie jest oparta tylko na słowach, wykorzystywane w niej są trzy elementy: język, symbole i zachowania: a/ komunikatem jest zarówno to, co staramy się przekazać, jak i to, co przekazujemy mimowolnie np.: poprzez grymas twarzy, ton głosu; b/ komunikacja polega na: - dzieleniu się znaczeniami, - uzgadnianiu znaczeń używanych terminów, - dochodzeniu do wspólnego rozumienia; c/ komunikowanie oznacza więc sposób odnoszenia się i wzajemnego oddziaływania, sposób zachowania się i mówienia. Można mówić o komunikowaniu się na różnych poziomach:
A/ Najgłębszym jest porozumiewanie się z samym sobą, z naszym “ja”, co jak wiemy nie jest zawsze sprawą prostą. B/ Następnie mamy poziom komunikowania się z drugą osobą “w cztery oczy”. C/ Wyższy poziom to komunikowanie się w małych grupach (np. rodzina, zespół roboczy, grupa przyjaciół), nad nim znajduje się poziom społeczny: komunikacja na szczeblu organizacji czy społeczności lokalnej. D/ Najwyższy poziom to komunikacja na szczeblu narodu, społeczeństwa czy na gruncie międzynarodowym (stosunki dyplomatyczne). Najprostszy model komunikacji to proces zachodzący pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Nadawca przekazuje komunikat Odbiorcy, który go "odbiera" i reaguje wysyłając w kierunku nadawcy informację zwrotną. Efektywne komunikowanie przebiega w następujących etapach: 1) należy mieć jasną koncepcję przekazu, który chcemy nadać;
2) idee powinny być wyrażone w odpowiedniej formie przy zastosowaniu tam gdzie jest to możliwe języka odbiorcy
3) Należy wybierać najbardziej odpowiedni środek przekazu (np. telefon /fax, e-mail, zebranie, nota, ogłoszenie, oświadczenie, sprawozdanie). Należy rozważyć wbudowanie w system komunikowania sposobów przekazywania tej samej informacji w więcej, niż jednej formie, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione okoliczności.
4) Należy upewnić się, co do tego, że informacja dotarła do odbiorcy, ale trzeba też uwzględnić, ze w końcowej analizie odbiorca ponosi odpowiedzialność za wczucie się w treść przekazu.
5) Należy upewnić się, co do tego czy została zrozumiana informacja treści nadanego przekazu. Będzie to miało miejsce tam, gdzie istnieje komunikacja dwustronna. 6) Należy monitorować reakcje odbiorcy, w przypadku, gdy wymagana jest jego odpowiedź.
7) Należy uzyskać od odbiorcy informację zwrotną, której nie otrzymaliśmy w etapie (wcześniejszym) piątym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz