Komunikowanie się w organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie się w organizacji - strona 1 Komunikowanie się w organizacji - strona 2

Fragment notatki:

Komunikowanie się - proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej.
skuteczne komunikowanie się - proces wysyłania wiadomości w taki sposób, że wiadomość otrzymana ma możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej.
I. Formy komunikacji interpersonalnej
1) komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których słowo mówione jest wykorzystywane do przekazy­wania treści.
Korzyści: 1. Sprzyja zwrotnej reakcji i wymianie poglądów; 2. Łatwa w użyciu Wady: 1. Może być niedokładna; 2. Nie zostawia trwałego zapisu.
2) komunikacja pisemna - notatki, listy, sprawozdania i inne okoliczności, w których do przekazywania informacji wykorzystuje się słowo pisane.
Korzyści: 1. Przeważnie jest dokładniejsza; 2. Zostawia zapis Wady: 1. Nie sprzyja zwrotnej reakcji i wy­mianie poglądów; 2. Trudniejsza i bardziej czasochłonna
II. Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej
1) komunikacja pionowa - komunikacja płynąca w górę i w dół organizacji, zwykle wzdłuż linii służbowego podporządkowania; odbywa się pomiędzy menedżerami i ich podwładnymi i może obejmować kilka odrębnych szczebli organizacyjnych. (komunikacja w górę i komunikacja w dół)
2) komunikacja pozioma - komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyj­nej; może obejmować osoby z kilku różnych jednostek organizacyjnych.
3) sieć komunikacyjna - wzorzec, według jakiego odbywa się komunikacja członków grupy (koło od wozu, Y, łańcuch, okrąg, „każdy z każdym”).
4) winorośl - nieformalna sieć komunikacji wśród ludzi należących do organizacji; może przenikać całą organizację i nie zawsze odpowiada wzorcowi formalnych kanałów komunikacji (łańcuch plotki, łańcuch kiści).
5) zarządzanie przez krążenie po firmie - podejście do komunikacji, które wymaga od menedżera krążenia po firmie i odbywania spontanicznych rozmów z podwładnymi, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi znajdującymi się w zasięgu organizacji.
III. Behawioralne elementy komunikacji
1) Percepcja - zestaw procesów wykorzystywanych przez ludzi w odbiorze i interpretacji informacji z otoczenia. Obejmuje 5 zmysłów. *Podstawowe procesy percepcyjne: • percepcja selektywna - proces odsiewania informacji niewygodnej lub takiej, którą nie chcemy się zajmować; • organizacja percepcji - proces systematycznego dzielenia na kategorie, grupowania i gromadzenia informacji. Podstawowym środkiem kategoryzowania jest stereotypizacja - forma organizacji percepcji, w której podstawowym kryterium kategoryzacji są takie przymioty grupy jak rasa, płeć czy ukończona uczelnia.


(…)

… języka, sceneria i język ciała).
IV. Bariery w komunikowaniu się:
1) Cechy nadawcy: • Sprzeczne lub niespójne sygnały; • Niewiarygodność w przedmiocie wiadomości; • Niechęć do komunikowania się.
2) Cechy odbiorcy: • Brak nawyku słuchania; • Uprzedzenia w przedmiocie wiadomości.
3) Dynamika interpersonalna pomiędzy nadawcą i odbiorcą: • Semantyka; • Różnica statusu lub władzy; • Różnica percepcji.
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz