Poetyka i retoryka

note /search

Metody kierowania konfliktem- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Metody kierowania konfliktem Metody kierowania konfliktem: stymulowanie konfliktów: umiejętne manewrowanie konfliktem dla osiągnięcia celów organizacji można to osiągnąć poprzez: wprowadzanie ludzi z zewnątrz postępowanie wbrew regułom zmiana struktury organizacji zachęcanie do współzawodnict...

Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacj- opra...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacji Konflikt - spór dwóch lub więcej członków grup lub grup wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości, spostrzeżeń. Członkowie konfliktów dążą d...

Taktyki negocjacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1939

Taktyki negocjacyjne Taktyki negocjacyjne: - naszą drogą, - cudztm śladem, - donikąd, - zupełnie nowej drogi. Okoliczności wyboru taktyki naszej drogi: - wiemy dokąd chcemy iść, - przekonywanie drugiej strony, że mamy rację, - przejęcie inicjatywy i staranie się aby jej nie stracić, - kont...

Procedura w negocjacjach- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

Procedura w negocjacjach Najprościej procedurę można określić jako porządek i ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji. Do kwestii proceduralnych zaliczymy ustalenie: - czasu rozpoczęcia i zakończenia rozmów, - miejsca i uczestników negocjacji, - listy i kolejności omawianych zagadnień...

Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie Poziom kultury słowa człowieka, jego sprawność i elegancja zachowań pozawerbalnych mogą stać się kluczem do niejednego sukcesu. Komunikacja pozajęzykowa stanowi pierwotną formę porozumiewania się człowieka. Przekazy pozasłowne doskonale spełniają funkcję ...

Komunikowanie się w organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1862

Komunikowanie się - proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. skuteczne komunikowanie się - proces wysyłania wiadomości w taki sposób, że wiadomość otrzymana ma możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej. I. Formy komunikacji interpersonalnej 1) komunikacja ustna - ro...

Konflikty interpersonalne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2520

Konflikt interpersonalny- czym jest, jak przebiega, jak sobie z nim radzić? Część I Co to jest konflikt? Najogólniej konfliktem można określić relację miedzy dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucie ...

Komunikacja w biznesie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

KOMUNIKACJA W BIZNESIE Komunikowanie wywodzi się z łacińskiego communicatio, to znaczy doniesienie, komunikat, ale wówczas wskazujemy na rzecz, a nie na czynność. Słuszne jest zatem odwołanie się do słowa communicare, czyli naradzanie się, konsultowanie, porozumiewanie się, a także do słowa communi...

Asertywność - Wyrażanie oczekiwań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Czym jest asertywność? Asertywność to szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Jest to też szanowanie prawa innych do wyrażania swoich potrzeb. Asertywność to „złoty środek” między uległ...