Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacj- opracowaniei

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacj- opracowaniei - strona 1 Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacj- opracowaniei - strona 2

Fragment notatki:

Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacji
Konflikt - spór dwóch lub więcej członków grup lub grup wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości, spostrzeżeń.
Członkowie konfliktów dążą do tego aby ich sprawa górowała nad sprawą innych. Konflikt cechują dysfunkcjonalność i funkcjonalność. Do określonego poziomu konflikt jest cechą dobrą, ale powyżej niego zaczyna szkodzić organizacji. Następstwa konfliktu zależą od jego poziomu, struktury organizacji oraz kultury organizacji.
Współzawodnictwo - zachodzi, gdy cele stron nie mogą się pogodzić np. oba zespoły zabiegają o to samo miejsce; istotnym warunkiem odróżniającym współzawodnictwo od konfliktu jest to, że strony nie mogą sobie przeszkadzać.
Współpraca - łączne dążenie do osiągnięcia jakiegoś celu; konflikt nie wyklucza współpracy, można także współpracować w jakimś celu będąc jednocześnie w konflikcie.
Przyczyny konfliktów:
- różnice wartości lub celów,
- poczucie większej ważności własnych racji nad racjami innych i chęc ich narzucenia,
- różnice percepcji rzeczywistości przez strony,
- konieczność dzielenia się ograniczonymi zasobami (niemożliwość zaspokojenia potrzeb),
- niejasne sformułowania (kłopoty komunikacyjne).
Szczeble konfliktu:
- narastająca zwartość (zwieranie szeregów stron),
- wysuwanie się przywódców (zdolnych, agresywnych),
- wypaczanie poglądów (o sobie i przeciwniku),
- narastanie negatywnych stereotypów (wyolbrzymianie),
- wybór silnych przedstawicieli,
- pojawianie się ślepych plamek (zaślepienie, wrogość góruje nad rozsądkiem).
Etapy rozwoju konfliktów:
- pierwotny pojedynczy przedmiot sporu,
- naruszenie równowagi stosunków,
- doprowadzenie do ujawnienia się innych spornych zagadnień, poprzednio tłumionych,
- pojawienie się coraz większej ilości racji drugiej strony, które pogłębiają nieporozumienie,
- druga strona wydaje się z gruntu zła,
- wysuwanie osobistych zarzutów wobec drugiej strony,
- konflikt uniezależnia się od pierwotnego przedmiotu spraw.
Rodzaje konfliktów:
a) ze względu na obszar:
- wewnętrzny (w psychice jednej osoby, gdy jest targana różnymi wątpliwościami),
- międzyosobowy (między poszczególnymi osobami w danej organizacji, zwłaszcza osób pełniących różne role społeczne),


(…)

… (przedmioty, cele),
- formalny (sprawy, metody, zasady),
- osobowy (personalia, osobowość, zachowania).
Cechy osobowości a konflikty:
- negatywne cechy (kłótliwość, zawiść, nietolerancja),
- temperament, pobudliwość,
- zawyżone aspiracje, dążność do celu,
- poczucie bezradności, brak satysfakcji, determinacja.
efektywność
konflikt

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz