Konflikty w organizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty w organizacji - omówienie - strona 1 Konflikty w organizacji - omówienie - strona 2 Konflikty w organizacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Konflikty w organizacji
Z sytuacjami czy zachowaniami konfliktowymi spotykamy się niemal codziennie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W teorii organizacji i zarządzania konflikt jest sytuacją, w której zawsze występują co najmniej dwie strony, gdzie jedna z nich podejmuje świadome wysiłki zmierzające do udaremnienia dążeń drugiej strony poprzez blokowanie osiągnięcia przez nią celów lub blokowanie działań w jej interesie. Analizując problem konfliktu można wyróżnić jego cztery elementy składowe:
problem sporny - może nim być jakieś dobro materialne, idea, lub układ stosunków społecznych;
zwalczające się strony - jednostki lub grupy osób;
cel - osiągnięcie pewnych korzyści kosztem przeciwnika;
walka - zamierzone działanie skierowane przeciwko innym.
Z pełnym uzasadnieniem można powiedzieć, że istnieje spór co do roli konfliktów w grupach i organizacjach. Jedna grupa uczonych uważa, że należy unikać konfliktów, ponieważ ma on charakter dysfunkcjonalny. Konflikty mogą szkodzić poszczególnym osobom, a także utrudniać osiągnięcie celów organizacji. Ten sposób oceny występowania konfliktów nazywamy poglądem tradycyjnym. Współczesne podejście do konfliktu przenosi punkt ciężkości na z walki i unikania sytuacji konfliktowych na ich rozwiązanie, a może nawet bardziej na kierowanie nimi. Poniższa tabela przedstawia różnice pomiędzy powyższymi poglądami.
Pogląd tradycyjny
Pogląd współczesny
konflikt jest zbędny i szkodliwy
konfliktu można uniknąć
konflikty powstają na skutek błędów kierownictwa w projektowaniu i kierowaniu organizacjami albo pod wpływem osób konfliktotwórczych
konflikt uniemożliwia osiągnięcie przez organizację optymalnej efektywności
głównym zadaniem kierownictwa jest eliminowanie konfliktu
organizacja, aby osiągnąć optymalną efektywność, musi zwalczać i likwidować kon­flikty
konflikt jest nieunikniony
konf1iktem można kierować tak, aby minimali­zować jego szkodliwe aspekty i maksymalizo­wać pozytywne
konflikt powstaje z wielu przyczyn, w tym zlej struktury organizacyjnej oraz różnego postrze­gania przez kadrę kierowniczą celów i zadań organizacji
konflikt w różnym stopniu zwiększa efektywność organizacji lub jej szkodzi
zadaniem kadry kierowniczej jest kierowanie konfliktem i rozwiązywanie w sposób optymalizujący efektywność organizacji
organizacja, aby osiągnąć optymalną efektywność, potrzebuje konfliktu na umiarkowanym poziomie
Źródło: J. Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, Wrocław 1999
Przyczyn powstawania konfliktów w organizacji może być bardzo wiele. Istnieje bowiem ogromna rozmaitość potrzeb ludzkich, interesów, dążeń pragnień. Do głównych źródeł konfliktów należą:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz