Konflikty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty  - strona 1 Konflikty  - strona 2 Konflikty  - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Konflikty KONFLIKT Postrzegane różnice nie do pogodzenia, prowadzące do jakiegoś rodzaju zakłóceń lub opozycji. Między dwiema jednostkami lub grupami występują niezgodne intencje lub cele.
Brak zgody między dwiema lub większą ilością osób, grup lub organizacji.
Konflikt jest nieuniknionym produktem cywilizacji (Freud)
Konflikt w organizacji (J.Stoner, Ch.Wankel) Oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń.
Członkowie czy grupy w organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych.
Istnienie konfliktu to sprawa percepcji - przynajmniej jedna strona musi uświadomić sobie, że jej prawa, czy interesy są naruszane lub nie są respektowane. Jeśli nikt nie uświadamia sobie konfliktu, to oznacza to, że nie istnieje on realnie. Konflikt wystąpi, gdy strony podejmą działania konfrontacyjne, wynikające nie tyle z obiektywnie istniejącej, ale z subiektywnie postrzeganej przez nie niezgody ich interesów. Wiele konfliktów ma miejsce nie dlatego, że istnieją rzeczywiste różnice interesów między stronami, ale dlatego, że sytuacja i zachowania drugiej strony są interpretowane jako blokujące czy zagrażające. Konflikt powierzchowny / bardzo silny
krótkotrwały / długotrwały
związany z pracą / charakter osobisty
Współczesne podejście do konfliktów ( interakcyjne) konflikt w każdej grupie i sytuacji jest zjawiskiem nieuniknionym i naturalnym;
należy go akceptować i szukać uzasadnień jego występowania, skoro nie można go unikać.
konflikt nie tylko może być pozytywną siłą procesów grupowych, ale wręcz jest absolutnie niezbędny , inaczej organizacja stanie się statyczna;
organizacja powinna zatem podtrzymywać stały, minimalny poziom konfliktu.
to czy konflikt przyniesie pozytywne czy negatywne rezultaty zależy od reakcji kierownika, od kierowania sytuacją konfliktową.
Rodzaje konfliktów (podmiot k.) Konflikty intrapersonalne ,
Konflikty interpersonalne ,
Konflikty intergrupowe (między grupami nieformalnymi, między grupą nieformalną a formalną, między grupami formalnymi)
Rodzaje konfliktów (przedmiot k.) K. o dobra materialno - ekonomiczne (pieniądze, tereny, rzeczy materialne),
K. o dobra symboliczne (przekonania, władza, prestiż) - trudniejsze do rozwiązania i bardziej antagonistyczne (większe trudności dzielenia się).


(…)

… sytuacjach.
Styl reagowania to wyuczona umiejętność.
Analiza własnego stylu reagowania na konflikt pomaga w określeniu własnych mocnych i słabych stron oraz przewidywania błędów, jakie można popełnić szukając rozwiązania. Pięć stylów kierowania konfliktem (wg R. Blake'a i J. Mouton) UNIKANIE - sposób, w którym nikt nie osiąga swoich celów, to znaczy nie są zaspokajane ani własne potrzeby i interesy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz