Polityka kadrowa, zasoby ludzkie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka kadrowa, zasoby ludzkie - strona 1 Polityka kadrowa, zasoby ludzkie - strona 2 Polityka kadrowa, zasoby ludzkie - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA KADROWA Poszczególne etapy procesu kadrowego: -Planowanie zasobów ludzkich obejmuje śr. okres od 6m. do 5 lat.. Ma zapewnić ciągłe i stosowne zaspokajanie potrzeb kadrowych w organizacji. Posługujemy się : analizą czynników wew., jak obecne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników, - Nabór kandydatów.
- Dobór. Wiąże się z oceną i wyborem spośród kandydatów. - Wprowadzenie do pracy. Nowych przedstawia się kolegom, zapoznaje z obowiązkami, informuje się o zasadach i celach organ. - Szkolenie i doskonalenie. - Ocena efektywności. Porównuje się wyniki z normami lub celami określonymi dla stanowiska obejmowanego przez danego pracownika. - Przenoszenie. Ozn. przesunięcie pracownika do innej pracy, na inny szczebel organizacyjny lub na inne stanowisko - Odejście pracownika. To rezygnacji z pracy, zwolnienia lub przejścia na emeryturę.
Rola działu kadr Planowanie zasobów ludzkich - Planowanie dla zaspokojenia przyszłych potrzeb. Ilu ludzi, o jakich kwalifikacjach będzie potrzebnych aby organizacja mogła funkcjonować - dla zapewnienia równowagi w przyszłości. Ilu spośród obecnie zatrudnionych będzie nadal pracować w organizacji. - rekrutacji i doboru lub redukcji. - doskonalenie. Jak należy pokierować szkoleniem i ruchem poszczególnych osób w organizacji, aby zapewnić jej ciągły dostęp do doświadczonego personelu. PROGNOZOWANIE polega na przewidzeniu potrzeb kadrowych niezbędnych do utrzymania wzrostu i wykorzystaniu przyszłych możliwości. PRZEGLĄD ZASOBÓW LUDZKICH - ocenia istniejące zasoby ludzkie organizacji (kwalifikacje i efektywność). - opracowanie szczegółowego planu następstwa lub tablicy kadry rezerwowej AWANSE są najważniejszym sposobem uznania efektywności, jednak nie należy awansować kogoś kogo się w pełni nie wykorzysta jego silnych stron. Nawet sprawiedliwe mogą stwarzać wiele problemów. Pominięci przy awansach często czują się urażeni co wpływa na ich morale i wydajność. Powinny być jawne KONFLIKTY Konflikt w organizacji ozn. spór 2 lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń. w trakcie sporu dąży się by nasza sprawa przeważyła Współzawodnictwo występuje wtedy, gdy cele stron nie dają się pogodzić, ale strony nie mogą wzajemnie sobie przeszkodzić (gdy istnieje taka możliwość to konflikt).
Współpraca jest wtedy, gdy 2 lub więcej stron pracuje razem dla osiągnięcia wspólnego celu. Konflikt i współpraca mogą współistnieć bo W jest sposobem na jego rozwiązanie Tradycyjne ujęcie k sądzono, że konflikt powstaje tylko wtedy, gdy nie opieraj się na zdrowych zasadach zarządzania lub nie potrafi uświadomić pracownikom wspólnych interesów..


(…)

… jednak na wskutek nacisków spowodowanych odgrywanymi rolami 3.konflikt między jednostką a grupą na ogół jest spowodowany sposobem reagowania poszczególnych ludzi na naciski wywierane przez grupę roboczą, Np. jednostka może być karana przez grupę za przekraczanie lub nieosiąganie przyjętych przez nią norm wydajności. 4.konflikt między grupami w tej samej organizacji - między linią a sztabem i robotnikami…
…: rozdzielenie - strony przeciwne sa odizolowane ; arbitraż - strony poddają się osądowi; rozstrzygnięcie losowe - np. rzut monetą; odniesienie się do przepisów 3.Integrujące rozwiązanie problemów. Konflikt przekształca się we wspólny problem, Metody: uzgodnienie -strony spotykają się dla najlepszego znalezienia rozwiązania - przedstawiają swoje poglądy.; ustanawiają cel nadrzędnych obejmujący cele niższych…
… między jakością a kosztami produkcji). 5.Indywidualne style i niejednoznaczność organizacyjna. Niektórzy lubią konflikt, polemikę i różnice zdań. Jeśli sytuacja jest pod kontrolą, to może pobudzać aktywność członków organizacji i zwiększać ich efektywność. Konflikty mogą też powstawać w wyniku niejednoznacznie określonego zakresu obowiązków i niejasnych celów. KONFLIKTY MIĘDZY LINIĄ A SZTABEM Linia uważa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz