Konflikty interpersonalne i grupowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty interpersonalne i grupowe - strona 1

Fragment notatki:

2 strony notatki na temat konfliktów interpersonalnych i grupowych. Poruszane w niej tematy, to m.in.: przyczyny konfliktu, kierowanie konfliktem, podsumowanie.

KONFLIKTY INTERPERSONALNE I GRUPOWE W organizacjach istnieją różne typy stosunków interpersonalnych.Jednym z nich jest konflikt lub nie zgoda pomiędzy pracownikami.Konflikt organizacyjny jest wynikiem braku zgody pomiędzy poszczególnymi grupami
Ludzie kojarzą konflikt wrogością, nieprzyjemnością, sprzecznością poglądów i traktują konflikt, jako problem, którego należy unikać. Konflikt może okazać się poważnym problemem, pewne jego typy mogą się okazać korzystne. Przy braku konfliktu mogą się wkradać samozadowolenie i stagnacja, co może negatywnie wpłynąć na wyniki Firmy. Nawet niewielki poziom konfliktu może wywołać kreatywność, innowacje, inicjatywę. Lecz nadmierne natężenie konfliktu może spowodować wrogość i brak współpracy. Menadżerowie w firmie powinien dobrze zrozumieć konflikt i kierować nim w swoich organizacjach..
PRZYCZYNY KONFLIKTU
Przyczyny konfliktu organizacyjnego mogą wynikać z projektu organizacji.
Jedna z kilku przyczyn konfliktu jest współzależność Wyróżniamy trzy różne rodzaje współzależności: sumującą, sekwencyjną i wzajemną.We Współzależności sekwencyjnej konflikt może powstać gdy jedna grupa wytwarza za dużą ilość produkcji ,zbyt małą lub gdy praca pierwszej grupy jest nieodpowiedniej jakości.
Kolejną przyczyną konfliktu mogą być różnice celów.Różne wydziały mają różne cele, które czasami nie dadzą się ze sobą pogodzić.
Konkurencja o zasoby jest kolejną przyczyną konfliktu. Organizacje nie nastawione na zysk np. Uniwersytety, Szpitale, Agencje Rządowe dysponują ograniczonymi zyskami konkurencja więc niemo że być kolejnym źródłem konfliktu.
Następną przyczyną konfliktu jest dynamika interpersonalna.Polega ona na tzw. Zderzeniu osobowości, kiedy nie mają zaufania do intencji partnera konfliktu, nie lubią się lub po prostu nie mogą się dogadać.
KIEROWANIE KONFLIKTEM
Menadżer chcący najskuteczniej radzić sobie z konfliktem może go stymulować, może mu zapobiec i wreszcie rozwiązać, gdy już do niego dojdzie.
Pobudzenie konfliktu
Konflikt często może być pobudzony przez stworzenie sytuacji konkurencyjnej pomiędzy pracownikami i grupami. Menadżerowie mogą wprowadzić współzawodnictwo sprzedaży, premie lub inne bodźce które wpływają na rywalizacje. Inną metodą pobudzenia konfliktu jest wprowadzenie ludzi z zewnątrz, mogą oni zmienić panujące wewnątrz organizacji układy.
Ograniczenie konfliktu.
Jeśli menadżer pragnie ograniczyć konflikt lub go uniknąć ma do wyboru kilka możliwości:
Może zwiększyć dochody
Zarówno współzależność sekwencyjna jak i sumująca mogą być źródłem konfliktu, a więc menadżer powinien zapobiec powstawaniu konfliktu używając odpowiedniej techniki wzmacniającej koordynacje
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz