Konflikty-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty-opracowanie - strona 1 Konflikty-opracowanie - strona 2 Konflikty-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KONFLIKTY (temat do ćwiczeń)
Konflikt społeczny - zjawisko nieuniknione dla wszystkich grup społecznych. Wyrasta on na gruncie nagromadzonych sprzecznych emocji, a objawia się wybuchem wrogich i antagonistycznych postaw. Pojęcie konfliktu odnosi się do uświadomionej przez co najmniej dwa zależne od siebie podmioty sprzeczności celów, interesów dążeń. Świadomość ta poprzez wzrost napięcia powoduje zmiany w zachowaniu uczestników sytuacji potencjalnie konfliktowej. W sytuacji konfliktowej realizacja celów czy potrzeb jednej ze stron uniemożliwia bądź też utrudnia realizację celów czy potrzeb drugiej strony.
Wyróżniamy następujące rodzaje konfliktów: Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny konflikt jednostki) - powstaje on wówczas kiedy jednostka musi wybierać pomiędzy dwoma sprzecznymi celami (obydwa cele są atrakcyjne bądź też nieatrakcyjne). Konflikty tego rodzaju wywołują silne napięcie i lęk. Konflikt interpersonalny - pojawia się on wówczas gdy dwie bądź więcej osób uświadamia sobie, że mają one sprzeczne cele. Konflikt międzygrupowy - pojawia się wówczas gdy sprzeczne interesy dotyczą dwóch lub więcej grup społecznych.
Ze względu na możliwe konsekwencje konflikty możemy podzielić na konflikt o sumie zerowej- konflikt gdzie tylko jedna strona może odnieść zwycięstwo, jedna strona wygrywa druga strona przegrywa (dzieje się tak np. w wyborach na prezydenta danego kraju). konflikt motywów mieszanych - jest to konflikt, w którym obydwie strony mogą zyskać jeśli będą ze sobą współpracować, jednakże jedna ze stron może osiągnąć wyższe zyski jeśli strony będą współzawodniczyć. W przypadku tego konfliktu ludzie mogą wybierać albo współdziałanie czyli zyski dla obu stron, albo rywalizację - większe zyski dla jednej ze stron.
Eskalacja konfliktu może być wynikiem zniekształcenia percepcji i myślenia. Możemy wyróżnić następujące mechanizmy zniekształcania: lustrzane odbicie - obie strony mają poczucie że są ofiarami, że racja jest po ich stronie. Mechanizm źdźbła i belki - obie strony zauważają naganne postępowanie drugiej strony natomiast nie zauważają tego u siebie Podwójny standard moralny - obie strony przyznają sobie prawo do działań nie fair w imię wyższych celów, odmawiają natomiast prawa do takich działań przeciwnikowi Biegunowe myślenie - w uczestnikach dominuje czarno białe widzenie sytuacji, wszystko co robi przeciwnik jest złe, co robimy my - jest dobre.
Konflikty mogą toczyć się zarówno o dobra materialne (zasoby, terytorium) jak i o dobra symboliczne (ideologia). !!! Konflikt interpersonalny (łac. conflictus - zderzenie) - napięcie jednostki wywołane dążeniem do dwóch lub więcej sprzecznych celów (np. rodzice pragną przebywać w domu z dziećmi, ale jednocześnie chcą robić karierę zawodową).


(…)

…:
sprzeczne cele, interesy
negatywny, wzajemny wpływ partnerów na siebie
charakterystyczny układ powiązań między epizodami
Procesy konfliktowe mogą być:
destrukcyjne - (o charakterze antagonistycznym) to zjawiska niszczące, wywołujące wrogość, nienawiść, powodujące frustracje, lęk, zaburzenia osobowości. Prowadzą do wytworzenia się u jednostki takich zburzonych postaw społecznych, jak np. postawa „przeciw ludziom” czy postawa „od ludzi”. Objawiają się najczęściej poprzez różne formy walki otwartej (wyzwiska, przemoc, rękoczyny, bójki) oraz ukrytej (szykany, bojkot, sabotaż).
konstruktywne - (pozbawione antagonizmów) stają się „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie…
…)
Reorientacja - polega na wskazaniu kozła ofiarnego by odwrócić uwagę od istoty problemu (żydzi w czasie wojny) takie rozwiązanie jest nie skuteczne bo ktoś zauważył że to nie to jest przyczyną.
Separacja - usunięcie strony konfliktu jest to sposób doraźny rozwiązania pro.
Arbitraż - odwoływanie się do autorytetów, prawodawstwa, do zwierzchnika. Rozwiązanie problemu jest tylko pozorne strona przegrywająca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz