Społeczne funkcje konfliktu - konflikty realistyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczne funkcje konfliktu - konflikty realistyczne - strona 1

Fragment notatki:


Zagadnienia w niej zawarte to: konflikty realistyczne, konflikty nierealistyczne, przyczyny konfliktu, gwałtowność konfliktu, trwanie konfliktu.

Sytuacja sprzyjająca pojawianiu się konfliktów występuje w każdym typie struktury społecznej.
Konflikt w grupie społecznej może przyczynić się do osiągnięcia lub przywrócenia jedności i spoistości zagrożonej przez wrogie i sprzeczne uczucia między jej członkami. Jednak nie we wszystkich grupach ta pozytywna funkcja może wystąpić. Zależy to od typu problemu oraz typu struktury społecznej gdzie się pojawił.
Wewnętrzne konflikty społeczne dotyczące celów, wartości lub interesów, a nie sprzeczne z podstawowymi założeniami na których opierają się stosunki społeczne, są zazwyczaj przydatne - stwarzają możliwości korygowania stosunków władzy i systemu norm zgodnie z potrzebami jednostek czy podgrup.
Wewnętrzne konflikty w których zwalczające się strony przestają uznawać podstawowe wartości warunkujące prawomocność systemu społecznego, grożą zniszczeniem struktury.
Struktura społeczna posiada zabezpieczenia przed zagrażającymi jej konfliktami - są to instytucjonalizacja i tolerancja konfliktu.
Konflikty z jednymi prowadzą do stowarzyszania się z innymi. Struktura tolerująca wiele konfliktów ma możliwość spowodować zbliżanie się obcych sobie lub nawet wrogich stron i łączenie ich na płaszczyźnie działalności społecznej.
Systemy społeczne w różnym stopniu tolerują lub instytucjonalizują konflikt. Dla struktury słabo tolerującej i instytucjonalizującej konflikty, są one groźne ze względu na jej sztywność i możliwość łatwego rozbicia.
Nie ma takiego społeczeństwa, w którym żadne lub każde antagonistyczne żądanie nie mogłoby zostać bezpośrednio wyrażone. Systemy społeczne dysponują mechanizmami rozładowywania niezadowolenia i wrogości przy pomocy instytucjonalnych „wentyli bezpieczeństwa”, które pomagają utrzymać niezmieniony stan stosunków społecznych, poprzez dostarczanie zastępczych obiektów wyrażania wrogości.
Konflikty realistyczne - są to konflikty zrodzone z niespełnienia określonych potrzeb w danym układzie stosunków i zwrócone przeciw obiektom będącym rzeczywiście źródłem takiego stanu. Istnieje tu możliwość różnorodnych dróg rozwiązania konfliktu i osiągnięcia celu.
Konflikty nierealistyczne - nie są spowodowane sprzecznymi celami stron, ale potrzeba rozładowania napięcia przez jedną lub obie z nich. Jedyną możliwością wyboru prowadzenia takiego konfliktu jest wybór przeciwnika.
TWIERDZENIA:
Przyczyny konfliktu:
Im bardziej upośledzeni członkowie systemu kwestionują prawomocność istniejącego rozdziału rzadkich zasobów, tym bardziej prawdopodobne, że zainicjują oni konflikt.
Im silniejszy jest stopień upośledzenia w sytuacji braku środków służących do wyrównywania krzywd, tym bardziej prawdopodobne, że upośledzeni będą kwestionować prawomocność istniejącego systemu.


(…)

… członków grupy e konflikt, tym jest on silniejszy
Im bardziej stosunki między stronami konfliktu mają charakter pierwotny tym większe jest zaangażowanie emocjonalne w konflikt
Im większa jest grupa wtórna biorąca udział w konflikcie tym częstszy jest konflikt ale słabsze zaangażowanie emocjonalne
Im bardziej konflikty ulegają obiektywizacji ponad i poza interesy własne jednostek, tym silniejszy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz