Teorie konfliktu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie konfliktu-opracowanie - strona 1 Teorie konfliktu-opracowanie - strona 2 Teorie konfliktu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Teorie konfliktu:
Funkcjonalizm ukazuje system społeczny w stanie równowagi. Teoria konfliktu ma odpowiedzieć na pytanie, co te równowagę narusza i doprowadza do zmiany systemu. Konflikt podejmujemy jako walkę pomiędzy grupami społecznymi i wtedy musimy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:
W jaki sposób ze struktury społeczeństwa wyłaniają się grupy pozostające ze sobą w konflikcie?
Jakie formy może przybierać walka miedzy takimi grupami?
Jak konflikt miedzy takimi grupami wpływa na zmianę struktury społecznej?
Marks:
Czynnik generujący konflikt to ekonomia, nierówny dostęp do środków produkcji i nierówny podział dóbr między grupami w społeczeństwie. Konflikt jest nieunikniony i im większa jest świadomość nierówności, stopień alienacji danej grupy, zdolność do zorganizowania się, świadomość klasowa połączona z ideologią, oraz jeśli pojawią się przywódcy to konflikt jest tym gwałtowniejszy i tym większe wprowadzi zmiany w strukturze społecznej.
-Im bardziej nierówny jest podział dóbr w systemie, tym większy będzie w nim konflikt interesów pomiędzy zbiorowościami dominującymi i podporządkowanymi.
-Im bardziej zbiorowości podporządkowane stają się świadome swych prawdziwych zbiorowych interesów, tym bardziej prawdopodobne, że będą one kwestionować prawomocność nierównego podziału dóbr.
-Prawdopodobieństwo że zbiorowości podporządkowane uzyskają większą świadomość swych celów rośnie gdy:
zmiany wprowadzone przez zbiorowość dominującą rozrywają istniejące stosunki pomiędzy zbiorowościami podporządkowanymi
działania zbiorowości dominującej wywołują tendencje do alienacji
członkowie zbiorowości podporządkowanej mogą komunikować sobie nawzajem swoje krzywdy, co z kolei ułatwia:
1-koncentracja przestrzenna członków grupy podporządkowanej
2-szerszy dostęp członków grupy podporządkowanej do instytucji edukacyjnych
-zbiorowości podporządkowane mogą rozwijać jednoczące ideologie, co jest z kolei ułatwione przez:
1-zdolność do rekrutowania, lub kreowania przywódców politycznych
2-niezdolność grup dominujących do regulowania procesów socjalizacji i sieci komunikacyjnych zbiorowości podporządkowanych.
- Im bardziej podporządkowane zbiorowości systemu są świadome swych zbiorowych interesów, w tym większym stopniu będą kwestionować prawomocność rozdziału dóbr i tym bardziej prawdopodobne że zorganizują i zainicjują otwarty konflikt przeciwko dominującym zbiorowościom systemu, zwłaszcza gdy:
grupy dominujące nie potrafią ani jasno wyartykułować interesu zbiorowo, ani działać w swoim interesie zborowym.

(…)

… ani jasno wyartykułować interesu zbiorowo, ani działać w swoim interesie zborowym.
Upośledzenie grup podporządkowanej przechodzi z formy bezwzględnej w względne lub gwałtownie wzrasta.
Grupy podporządkowane są w stanie rozwinąć strukturę przywództwa politycznego.
- Im wyższy jest stopień unifikacji ideologicznej członków zbiorowości podporządkowanej w systemie i im bardziej rozwinięta jest polityczna struktura przywództwa, tym bardziej prawdopodobne że interesy i stosunki między zbiorowościami dominującymi i podporządkowanymi ulegną polaryzacji i staną się niemożliwe do uzgodnienia.
- im większy jest stopień polaryzacji między dominującymi a podporządkowanymi, tym gwałtowniejszy będzie późniejszy konflikt.
- im gwałtowniejszy jest konflikt, tym większa strukturalna zmiana systemu i tym szersza…
…, gdy:
a) stopień korelacji między uczestnictwem w klasie, grupie statutowej i hierarchiach politycznych będzie wysoki.
b) stopień nieciągłości czy nierówności w dystrybucji zasobów w obrębie hierarchii społecznych będzie znaczny
c) współczynniki mobilności społecznej w górę w społecznych hierarchiach władzy, prestiżu i bogactwa są niskie.
3- konflikt między zbiorowościami nadrzędnymi i podporządkowanymi…
… wewnętrzny pociąga za sobą mobilizację całej energii wewnętrznej członków
grupy, które nie są zaangażowane w ciągłą walkę ze środowiskiem zew., są mniej skłonne żądać od swoich członków całkowitego uwikłania osobowości i charakteryzują się większą elastycznością struktur; tolerowane konflikty wewnętrzne mogą wpływać równoważąco i stabilizująco na ich strukturę
konflikt w ramach grupy niejednokrotnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz