Zarzadzanie przez konflikt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie przez konflikt - strona 1 Zarzadzanie przez konflikt - strona 2 Zarzadzanie przez konflikt - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie przez konflikt 1. Istota konfliktu Słowo „konflikt” pochodzi od łacińskiego conflictus, co oznacza „zderzenie”, jest również określane, jako: sprzeczność dążeń,
niezgodność interesów, poglądów,
antagonizm,
kolizja,
spór,
zatarg. Konflikt powstaje najczęściej wtedy, gdy występuje jakieś cenione dobro, do którego aspirują strony konfliktu (jednostki, grupy społeczne, organizacje, narody), a które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów. Konflikty są tam niebezpieczne, gdzie nie są znane sposoby ich twórczego rozwiązania. Należy wtedy zastosować podejście konstruktywne, które rozwiąże problem z korzyścią dla obu stron.
W sytuacji konfliktu celem powinno być nie tyle jego uniknięcie, co uczenie się jak najlepszego wykorzystywania jego cech pozytywnych i osłabienia negatywnych.
Brak konfliktu prowadzi do stagnacji w organizacji, natomiast zbyt duże jego nasilenie grozi zapanowaniem chaosu.
Zarządzanie przez konflikt polega na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych konfliktów, aby poprzez zapanowanie nad nimi oraz odpowiednie sterowanie, wykorzystać je dla dobra przedsiębiorstwa.
2. Rodzaje konfliktów Konflikt można rozpatrywać, biorąc pod uwagę różne kryteria:
Kryterium podmiotowe 1. Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny) - występuje tutaj sytuacja, w której osoba zmuszona jest dokonywać wyborów w obszarze celów, postaw i zachowań, co może prowadzić do powstawania stanów wewnętrznego napięcia i frustracji, wyróżniamy trzy sytuacje konfliktu wewnętrznego:
pracownik zmuszony jest dokonywać wyboru między kilkoma wariantami, które mają dla niego pozytywne znaczenie lub wydają się równie atrakcyjne,
pracownik zmuszony jest dokonywać wyboru między wariantami, mającymi dla niego negatywne konsekwencje,
konflikt wywołany jest przez sytuację, w której pracownik musi decydować o czymś, co ma dla niego zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki.
2. Konflikt interpersonalny - dochodzi w nim do nieporozumień i sprzeczności pomiędzy indywidualnymi jednostkami.
3. Konflikt intragrupowy (wewnątrz organizacji) - nieporozumienia zachodzą pomiędzy jednostkami tworzącymi zespół pracowniczy lub inną grupę funkcjonującą w organizacji.
4. Konflikt intergrupowy - zachodzi pomiędzy różnymi grupami działającymi w organizacji lub zainteresowanymi jej funkcjonowaniem.
5. Konflikt interorganizacyjny - wykracza on zasięgiem poza granice firmy, ale jego znaczenie, przebieg i konsekwencje nie pozostają bez wpływu na wewnętrzny stan organizacji.


(…)

… konfrontacji. Faza ta może trwać bardzo długo, postawy stron są utajone, mało widoczne dla obserwatora i nie przyczyniają się do rozwoju konfliktu.
Mobilizacja stron, ta faza występuje w sporach grupowych, gdzie strony porządkują swoje działania, organizują się wewnętrznie, wybierając przywódców i ustalają sposoby współdziałania pomocne w konfrontacji z „wrogiem”.
Eskalacja konfliktu, pojawiają się ataki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz