Poetyka i retoryka - strona 2

note /search

Pojęcie chwytu-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 5306

Pojęcie chwytu. Wiktor Szkłowski. Sztuka jako chwyt (1917). Szkłowski wychodzi od stanowiska Aleksandra Potiebni, który twierdził, że sztuka jest sposobem myślenia i poznania, a nie ma sztuki bez obrazu. Celem obrazowości jest ułatwienie nam zrozumienia obrazu. Określenie, że „sztuka jest myśleniem...

Psychoanaliza w badaniach literackich-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2289

Psychoanaliza w badaniach literackich. Zygmunt Freud Pisarz a fantazjowanie (1908). Skąd autor czerpie swoje tworzywo? W każdym człowieku znaleźć można czynności pokrewne tworzeniu. Zaczynając od dzieciństwa: pierwsze ślady twórczości liter...

Dyspozycja i exordium-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

Dyspozycja Porządek argumentacji zmienia audytorium (audytorium zawsze pozostaje konstrukcją mówcy) inne jest na początku, inne na końcu. Na problem można patrzeć z 3 perspektyw: - sytuacji argumentacyjnej, tzn. wpływ wcześniejszych stadiów dyskusji, wcześniej zaakceptowanych przesłanek, możliwośc...

Figury słów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1134

Figury słów (figurae elocutionis) figury przez adiekcję (per adiectionem), tzn. powtórzenie lub nagromadzenie tego samego słowa lub grupy słów figury przez detrakcję (per detractionem), tzn odłączenie, pominięcie elementów zdania, które są konieczne figury przez sposób uporządkowania (per ordinem...

Presupozycja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1470

Pojęcia (wg Wojciech Suchoń: Prolegomena do retoryki logicznej) Presupozycje to korzystają z domniemań dotyczących warunków sensowności wypowedzi. Presupozycja danego zdania = zdania, których prawdziwość jest w odczuciu kompetentnych użytkow...