Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie - strona 1 Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie - strona 2 Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie
Poziom kultury słowa człowieka, jego sprawność i elegancja zachowań pozawerbalnych mogą stać się kluczem do niejednego sukcesu. Komunikacja pozajęzykowa stanowi pierwotną formę porozumiewania się człowieka. Przekazy pozasłowne doskonale spełniają funkcję nośnika informacji o emocjach. Wraz z rozwojem człowieka systemu j rozwinął się kod niewerbalny np. rozszerzone źrenice są oznaką dużego zainteresowania. P. Ekmana i W. Friesena po raz pierwszy przyjęli powszechnie znany podział funkcjonalny zachowań niewerbalnych na emblematy, ilustratory, wskaźniki emocji, regulatory konwersacyjne i adaptory. Uważają oni, że gesty jak i inne akty niewerbalne odczytywane są poprzez kody. Człowiek wysyłając jakiś komunikat wspomaga go całym ciałem poprzez gestykulację, dystans, pozycję ciała, częstotliwość wymiany wzrokowej, mimikę twarzy wyrażając w ten sposób również swoje emocje. Komunikacja niewerbalna jest to sposób przekazywania informacji, które dla przenoszenia znaczeń nie potrzebują słów. Komunikacja niewerbalna: 7% informacji o sympatii przekazywane jest przez słowa, 38% tychże informacji przekazuje ton głosu i inne wskaźniki wokalne, wreszcie pozostałe 55% informacji przekazywane jest twarzą i gestami. Oznacza to, że podczas codziennych rozmów z innymi przeważająca część informacji o emocjach przekazywana jest poza treścią słów. Każdy z nas mimowolnie wysyła różne informacje o sobie oraz odczytuje znaczenie niewerbalnych znaków prezentowanych przez osoby, z którymi się styka. Najczęściej dzieje się to jednak nieświadomie. zachowania niewerbalne najczęściej występują podczas komunikacji słownej.
Knapp sklasyfikował relacje między zachowaniami werbalnymi i niewerbalnymi: powtarzanie - kanał niejęzykowy przekazuje jednocześnie informacje zawarte w wypowiedzi słownej np. gest wskazujący wnętrze mieszkania przy wypowiedzi "zapraszamy do środka", zastąpienie - zamiast słów prezentowana jest sekwencja niejęzykowa, która oznacza to samo. Np. gest pozdrowienia zamiast słów "Dzień dobry". Nie wszystkie wypowiedzi mogą być zastępowane przekazami niejęzykowymi, regulacja konwersacji - ustalanie kolejności wypowiedzi, akcentowanie tekstu mówionego - ruchy rąk, głowy itd. mogą podkreślać znaczenie wypowiadanych słów przez obrazowanie. Np. pochylenie wobec rozmówcy jako okazanie szacunku, maskowanie - zachowania niejęzykowe mające na celu ukrycie prawdziwych uczuć, przekonań czy myśli. Np. zachowania występujące podczas kłamania
Klasyfikacja Argyle'a - równanie intymności - komunikowanie interpersonalnych postaw i emocji Kody niewerbalne służą przede wszystkim odzwierciedlaniu stosunku człowieka do jego otoczenia, w tym zwłaszcza społecznego. Wzajemne ustosunkowanie się ludzi przejawiane jest takimi znakami jak wyrazy twarzy, ton głosu, spojrzenia czy choćby przyjmowane odległości. To tylko niektóre z gamy środków, poprzez które wysyłamy i odbieramy informacje takie jak sympatia - antypatia, zainteresowanie - brak zainteresowania, partnerstwo - dominacja - uległość. Można powiedzieć, że na poziomie niewerbalnym mamy do czynienia przede wszystkim z komunikacją emocjonalną. Komunikowanie werbalne jest natomiast głównym sposobem przekazywania informacji innego rodzaju;

(…)

… "ja". Bardzo często ludzie grają pewne role, czyli pokazują się takimi (na ogół lepszymi, mądrzejszymi, bogatszymi, bardziej pewnymi siebie) niż są w rzeczywistości.; rytuał kody niewerbalne odgrywają ważną rolę w rytuałach. Dobrze wszystkim znanym rytuałem społecznym jest witanie się i żegnanie. Podczas przywitania w kulturze polskiej mężczyźni podają sobie ręce (jeśli odległość pomiędzy osobami na to pozwala), uśmiechają się do siebie oraz nawiązują kontakt wzrokowy. Inny wariant przywitania to podniesienie ręki lub zdjęcie nakrycia głowy (rzadziej już dziś spotykane) oraz ukłon kiedy odległość jest zbyt duża aby podać sobie dłonie. Zachowania tego rodzaju są redundantne (wysoce przewidywalne i tym samym mające mniejsze znaczenie informacyjne) służą jednak podtrzymywaniu dobrych relacji z innymi. Inne rodzaje…
… raczej zachowaniom niewerbalnym.
Zasada 6 Nie istnieje uniwersalny słownik gestów. Oznacza to, że nie można jednoznacznie przypisać określonym gestom jakiegoś znaczenia. Dlatego podczas oceny oprócz różnic kulturowych trzeba uwzględnić także różnice indywidualne. Każdy z nas posiada swoje charakterystyczne sposoby zachowania. Pojawiają się one niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy…
… się przez to bardziej kompletna co czyni ją bardziej (czasami mniej jak ma to miejsce w przypadku ironii) zrozumiałą i łatwiejszą do odczytania. Poza tym podczas mówienia ludzie gestykulują a na ich twarzach widać różne miny. Są to także informacje, które mogą być pomocne w odczytaniu znaczenia wypowiedzi. Jest to o tyle ważne, że większa część tych informacji jest przekazywana i odbierana nieświadomie dlatego można uznać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz