Adler - komunikacja niewerbalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adler - komunikacja niewerbalna - strona 1 Adler - komunikacja niewerbalna - strona 2 Adler - komunikacja niewerbalna - strona 3

Fragment notatki:


Komunikacja niewerbalna: Definicja - komunikacja niewerbalna polega na przekazie wiadomości za pomocą środków niejęzykowych.
Psycholog Albert Mehrabian stwierdził, że 93% emocjonalnego oddziaływania komunikatu pochodzi ze źródeł niewerbalnych, zaś tylko 7% z werbalnych. Z kolei antropolog Ray Birdwhistell mówi o 35-65 % rozdźwięku pomiędzy słowami a towarzyszącymi im czynnościami. Komunikacja niewerbalna w znacznym stopniu wpływa więc na kształtowanie spostrzeżeń.
Różnice między porozumiewaniem się werbalnym a niewerbalnym:
Werbalne Niewerbalne Zazwyczaj świadome i dobrowolne
Często nieuświadomione
Zorientowane na treść
Zazwyczaj relacyjne
Może być zrozumiałe lub niejasne
Z natury niejednoznaczne
Ukształtowane kulturowo
Ukształtowane biologicznie
Nieciągłe - przerywane
Ciągłe
Jednokanałowe (tylko słowne)
Wielokanałowe
Właściwości komunikacji niewerbalnej: Każde zachowanie odgrywa rolę w porozumiewaniu się:
*każde niewerbalne zachowanie przekazuje pewną informację (nie można nie komunikować)
*badania wykazały, że kiedy porozumiewający się nie wysyłają sygnałów niewerbalnych, są odbierani jako nudni, wycofujący się, trudni w kontakcie, zdystansowani i fałszywi
*niezdolność do powstrzymania się przed porozumiewaniem jest ogromnie istotna, bo oznacza, że każdy z nas jest przekaźnikiem, którego nie można wyłączyć
*bez względu na to, czy zachowanie jest zamierzone czy nie, bez względu na to, czy zostanie ono właściwie zinterpretowane czy nie, wszystkie zachowania niewerbalne potencjalnie kreują wiadomość
*choć zachowania niewerbalne przekazują informacje, nie zawsze mamy świadomość tego, co przekazujemy
*badania, w których porównywano bogactwo porozumiewania się bezpośredniego z porozumiewaniem się za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdziły, że więcej informacji wysyła się w kontakcie osobistym; jednocześnie okazało się, że niektórzy porozumiewający się (przede wszystkim mężczyźni) nie potrafią odczytywać tych komunikatów.
2. Komunikacje niewerbalna ma przede wszystkim charakter relacyjny:
*komunikacja niewerbalna pełni funkcje utylitarne (ruchy policjanta kierującego ruchem drogowym) oraz społeczne:
- sterowanie tożsamością (komunikacja niewerbalna pomaga wykreować taki obraz siebie, jaki jest zgodny z tym, jak chcemy być spostrzegani przez innych ludzi; komunikacja niewerbalna pozwala nam też określić, jakie relacje chcemy utrzymać z innymi ludźmi)
- przekaźnik emocji (komunikaty niewerbalne przekazują te emocje, które chcemy ukryć, te, których nie potrafimy wyrazić w sposób świadomy, a nawet te, o których istnieniu sami nie wiemy; komunikaty niewerbalne znacznie lepiej niż myśli przekazują uczucia i stany, jakie przezywamy).


(…)

… nie jest jedynym czynnikiem kształtującym ten rodzaj kontaktu. Poziom zadowolenia z kontaktu dotykowego jest proporcjonalny do otwartości i gotowości wyrażania osobistych uczuć, do aktywności w kontaktach interpersonalnych i satysfakcjonujących relacji. Częstość kontaktów dotykowych zmniejsza się wraz z wiekiem. Proksemika i terytorializm:
Proksemika bada, jak ludzie wykorzystują w porozumiewaniu się przestrzeń…
…. Wielkość przestrzeni osobistej zależy w znacznym stopniu od norm kulturowych. Antropolog Edward Hall twierdzi, że wybór dystansu zależy od tego, jak człowiek czuje się w danym momencie z innymi. „Odczytanie” dystansu pozwala wejrzeć w uczucia tej osoby. Hall wyróżnił 4 rodzaje dystansu:
*dystans intymny (0-45cm) - przyjmujemy go zwykle w sytuacjach intymnych: kochając się, pieszcząc, chroniąc…
… twoje terytorium, dlaczego je zajmuje i używa go, jakie terytorium zostało zajęte, oraz jak zostało zajęte. Na ogół osobom zajmującym wyższą pozycję przyznajemy prawo do bardziej osobistego terytorium i większej prywatności.
Atrakcyjność fizyczna i ubiór:
Ostatnie wyniki badań pokazują, że kobiety, które są spostrzegane jako atrakcyjne, częściej chodzą na randki, dostają lepsze oceny w szkole, łatwiej przekonują mężczyzn, a także dostają niższe wyroki sądowe. Ludzie oceniają zarówno kobiety, jak i mężczyzn uznawanych za atrakcyjnych jako bardziej wrażliwych, uprzejmych, towarzyskich, interesujących i silniejszych od ich nie tak hojnie obdarowanych przez los braci i sióstr. Istnieją dowody na to, że im lepiej kogoś znamy i bardziej lubimy, tym bardziej wydaje się nam atrakcyjny fizycznie. Atrakcyjność fizyczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz