Dystans intymny

note /search

Ukryty wymiar antropologii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Antropologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

się poza zasięgiem świadomości. Determinowana kulturowo. Dystans intymny- obecność drugiej osoby wyraźna...

Opracowania, E. T. Hall Ukryty wymiar

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Antropologia kultury
Pobrań: 3745
Wyświetleń: 6517

- nieskodyfikowanej, której wzorce tworzą istotną część kultury mówimy też o 4 strefach dystansu: intymnej...

Wyk_adNiewerbalne aspekty mowy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1407

w komunikacji (dystans intymny, indywidualny, publiczny, społeczny) Haptyka - badanie roli zachowań dotykowych...

Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Komunikowanie z otoczeniem
Pobrań: 672
Wyświetleń: 6853

w mowie ciała: * kontakt cielesny * bliskość przestrzenna     dystans intymny            0    -  45 cm...