Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 6874
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia - strona 1 Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia - strona 2 Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera także informacje na takie tematy jak: rodzaje komunikowania interpersonalnego wg kryteriów więzi i środków, czteroskładnikowy model informacji, funkcje komunikowania niewerbalnego, formy wypowiedzi w mowie ciała, formy komunikowania parafrazowanego, komunikowanie masowe, funkcja organizacji medialnej oraz instytucja medialna.

19.12.2009
 
Istota i zakres komunikowania.
Podstawowe tezy komunikowania:
1)   Nie można nie komunikować się
2)   Nie można opisać wszystkiego autentycznie
3)   Nie wywołuje reakcji, które można przewidzieć do końca
4)   Jest zawsze zwrotne
5)   Posiada wymiar merytoryczny i osobowościowy
6)   Kształtuje nowy system społeczny
Nadawca
Informacja
Kanał
Odbiorca
 
Poszczególne ogniwa ogólnego modelu komunikowania
 
       Nadawca, który nie wie co właściwie chce przekazać
       Informacja - zbyt prosta lub zbyt wielokrotnie sformułowana
       Kanał może skracać bądź poszerzać wiadomość
       Odbiorca - psychiczna lub fizyczna może uszczuplić chłonność informacyjną
       Zasób znaków - stosowanie pojęć niezrozumiałych dla partnerów rozmowy, niezrozumiały sposób prezentacji
       Oczekiwania - mniejszy bądź większy stopień koncentracji uwagi, która jest rozproszona i podlega wpływom uprzedź i ocen
 
Mechanizmy selekcyjne:
Powodują, że informacja nie dociera do odbiorcy bądź dociera do odbiorcy coś innego w wyniku ich działania. Istnieją takie mechanizmy selekcyjne, jak:
       selektywne wysyłanie
       selektywne postrzeganie
       selektywna uwaga
       selektywne opracowywanie
       selektywne zapamiętywanie
 
W wyniku oddziaływania mechanizmów selekcyjnych można powiedzieć, że:
 
       Powiedział to jeszcze nie znaczy, że słyszał
       Słyszał to jeszcze nie znaczy, że usłyszał
       Usłyszał to jeszcze nie znaczy, że zrozumiał
       Zrozumiał to jeszcze nie znaczy, że zaakceptował
       Zaakceptował to jeszcze nie znaczy,  że tak postępuje i działa
 
26.10.2009 
 
Czynniki osobowościowe zmniejszające proces percepcji:
 
Obraz własny - to, co dostrzegam siebie dostrzegam także w pierwszej kolejności u innych. Percepcja nie jest całkowicie autentyczna i dokładna - jest uzupełniona przez osobiste doświadczenia. 
Potrzeby - aktualne potrzeby, zarówno pierwszego rzędu (głód, pragnienie) i życzenia społeczne ukierunkowują percepcję. 
 
Oczekiwania - to co jest zbieżne z aktualnymi oczekiwaniami postrzegane jest szybciej, a inne bodźce stają się mniej zauważalne. Ludzie, których lubimy mają pecha, a ci których nie lubimy popełniają błędy.
 
Rodzaje komunikowania interpersonalnego wg kryteriów więzi i środków

(…)

… swoim formom wyrazu dokładnego znaczenia, lecz otrzymuje je dopiero w połączeniu z komunikacją werbalną
* odzwierciedla zawsze poprzez formę zachowania zewnętrznego zmiany w zachowaniu wewnętrznym.
Formy wypowiedzi w mowie ciała:
* kontakt cielesny
* bliskość przestrzenna
    dystans intymny            0    -  45 cm
    dystans prywatny         45   - 120 cm
    dystans społeczny        120 - 350 cm
    dystans publiczny     >  350 cm
* postawa ciała
* cechy zewnętrzne
* mimika
* wzrok  (% utrzymywania kontaktu wzrokowego z rozmówcą)
        < 30% niezainteresowanie (mało)
        30% - 60% zainteresowanie (ok)
        > 60% napastliwość
Formy komunikowania parafrazowanego
* czas trwania rozmowy
* emocjonalna intonacja
* błędy wymowy
* rytm języka
* melodia języka
* szybkość wypowiedzi
* pauzy
(12.12.09…
… funkcjonowania oraz cele społeczne organizacji medialnych , różnicując je między sobą pozwala na zdefiniowanie aktywności poszczególnych mediów w stosunku do instytucji politycznych, edukacyjnych i innych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz