Komunikacja społeczna - opracowanie

Nasza ocena:

4
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja społeczna - opracowanie  - strona 1

Fragment notatki:


1. Komunikowanie społeczne: etymologia i definicja pojęcia. Etymologia terminu „komunikowanie”.
Pochodzi od czasowników: communico, communicare - uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się.
Pochodzi od rzeczownika: communio - wspólność, poczucie łączności.
Communication: XIV wiek - wejście we wspólnotę, utrzymywanie z kimś stosunków.
XV-XVI wiek - komunia, uczestnictwo, dzielenie się.
XVI- … wiek - transmisja, przekaz.
Komunikowanie jest pojęciem o dwóch znaczeniach:
Komunikowanie jako transport.
Komunikowanie jako porozumiewanie się.
KOMUNIKOWANIE raczej niż KOMUNIKACJA (bo oznacza też tramwaje, MZK, pociag itp.)
Komunikowanie społeczne - proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki (Dobek - Ostrowska)
Definicje komunikowania.
Istnieje ogromna ilość definicji komunikowania.
Najważniejsze z nich to:
Cooley - komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu istnieją i rozwijają się stosunki międzyludzkie, a wytworzone przez umysł ludzki symbole są przekazywane w przestrzeni i zachowywane w czasie.
Schramm - komunikowanie to narzędzie, które pozwala społeczeństwom egzystować i wyróżnia je od innych istot żywych.
Defleur - komunikowanie to akt przez który wyrażamy normy grupowe, sprawujemy kontrolę społeczną, przydzielamy role, koordynujemy wysiłki.
Verderber - komunikowanie to transakcyjny proces kreowania znaczenia przez jego uczestników na poziomie interpersonalnym i publicznym.
Jowett i O'Donnell - komunikowanie to sytuacja w której A mówi do B o X.
Uniwersalna definicja : „ Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.” Cechy komunikowania.
Proces społeczny.
Zachodzi w określonym kontekście społecznym.
Kreatywność.
Dynamika.
Ciągłość.
Symbolika.
Interakcyjność.
Celowość i świadomość.
Nieuchronność.
Złożoność.
Nieodwracalność. Elementy procesu komunikowania.
Kontekst - warunki, w jakich odbywa się proces komunikowania.
Uczestnicy - nadawcy i odbiorcy.
Komunikat - przekaz komunikacyjny, struktura na która składają się znaczenia, symbole, kodowanie i dekodowanie, forma i organizacja.


(…)

… niewerbalnym (klasyfikacja, charakterystyka)
Kinezjetyka - mowa ciała i ekspresja twarzy - pozy, gesty, ruchy ciała, mimika, kontakt wzrokowy, spojrzenie, zmiana koloru skóry
Parajęzyk - cechy wokalne głosu (ton, barwa, tempo, itd.) oraz interferencje wokalne (wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej cech głosu oraz dźwięki pozajęzykowe uff, phi, eee etc.).
Autoprezencja - wygląd fizyczny, budowa ciała…
… (powyżej 350cm???)
8. Kolor w komunikowaniu.
Kolory:
Biały: radość, czystość, jasność
Czarny: smutek, śmierć, żałoba, noc
Czerwony: krew, rewolucja, namiętność
Zielona: życie, przyroda
Yellow Press, yellow journalism- tabloidy
9. Rola mowy ciała w kreowaniu wizerunku polityka.
Rozwój wiarygodności niewerbalnej
Pozytywne Negatywne
Zachowania wzrokowe
Utrzymanie kontaktu wzrokowego
Spuszczenie wzroku…
… w różnych półkulach mózgu. U mężczyzn nie współpracują one tak ściśle jak u kobiet.
- mężczyzna wypowiada dziennie ok. 7 tys. Słów
Kobiety
- w mózgu kobiety niewidzialna antena stale odbiera sygnały z zewnątrz od bliskich osób
- przeciętna kobieta ok. 20 tys. Słów dziennie. Ośrodki mowy u pań znajdują się w obu półkulach mózgowych
- kobiety mają zdolność odczytywania cudzych emocji, odgadują nastroje…
… sobie z obcością?
Komercjalizacja obcości (zrobić z niej towar)
Kontakty z „obcymi” przez „pośredników, brokerów” kulturowych (np. rikszarze)
Szukanie osób o wyższym statusie Szukanie podobieństw (np. Himalaje= nasze Tatry, „07 zgłoś się= polski James Bond”)
Wulgaryzacja, wykpienie, ośmieszenie
Odrzucenie
Od asymilacji do integracji (John Berry - twórca podstaw teorii akulturacji)
Kiedy szok kulturowy zaczyna…
…, dane, głos, obraz) i w określonym celu.
Sposoby korzystania z mediów: kontakt bezpośredni - masowe media periodyczne (prasa, radio i TV), przekazy produkowane przez tę samą organizację medialną mniej więcej w tych samych lub identycznych odstępach czasu; kontakt pośredni - dot. Mediów autonomicznych, tj. wszelkiego rodzaju urządzeń odtwarzających (np. magnetofon, magnetowid, komputer), odbiorca sięga…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz